Hlavné menu

Počet návštev: 3868655

Podpora našej školy

V prípade záujmu môžete našu školu podporiť aj finančným príspevkom na účet Rodičovského spoločenstva: SK7609000000000502175492 (502175492/0900), GIBASKBX, VS: 10

Sobota 25. 11. 2017

Dnes blahoželáme...

Dnes (Sobota 25.11.2017)
Katarína Božeková (3.A)
Katarína Kišeľaková (6.A)
Katarína Solárová (8.A)
ThLic.Katarína HUDÁKOVÁ, PhD.
Ing. Katarína HVIŠČOVÁ

Kalendár

Novinky

 • V stredu 22.novembra 2017 sa uskutoční celoslovenské Testovanie 5-2017. Z tohto dôvodu bude upravená aj organizácia vyučovania v tento deň nasledovne:

  Žiaci 1.stupňa sa vyučujú podľa rozvrhu 4 hodiny. Žiaci 6.- 9.ročníka sa o 8:15 stretnú s vyučujúcimi pred Kultúrnym centrom Na korze (bývalé piaristické gymnázium), kde sa zúčastnia Výstavy a besedy o bl. Pavlovi Petrovi Gojdičovi a bl. Titusovi Zemanovi, ktoré organizuje MsKS v Sabinove. Hosťom bude Michal Titus Radošinský, synovec Titusa Zemana. Po skončení besedy sa presunú do kostola, kde absolvujú jeho prehliadku s odborným výkladom. Žiaci, ktorí sa neodhlásia z obeda, pôjdu po skončení prehliadky (cca o 11:00) v doprovode učiteľov do školy. Ostatní žiaci pôjdu domov. ŠKD je v tento deň v riadnej prevádzke. Obedy v ŠJ sa vydávajú do 12:30.

 • 15. 11. 2017

  Do galérie Deň elegancie - 2. stupeň boli pridané fotografie.

 • 15. 11. 2017

  Do galérie Deň elegancie - 1. stupeň boli pridané fotografie.

 • 23. 11. 2017

  Do galérie Deň knižníc boli pridané fotografie.

 • Dňa 15.novembra 2017 sme chceli pretvoriť našu školu na triedy plné elegancie. Cieľom tohto dňa bolo namotivovať vzorným správaním sa v spoločnosti nás žiakov k predstave stať sa váženými dámami a pánmi. Podmienky boli:

 • V stredu 22. novembra 2017 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským, vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením (okrem žiakov s mentálnym postihnutím). Testovanými predmetmi našich žiakov sú matematika a slovenský jazyk a literatúra.

  Ciele testovania:

  • získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na druhý stupeň ZŠ (ISCED 2) z testovaných predmetov
  • monitorovať stav vedomostí a zručností žiakov
  • poskytnúť ško
 • So zlatými medailami za 1. miesto vo futbalovom turnaji prípraviek žiakov základných škôl okresu Sabinov sa v piatok vrátili do školy naši piataci a štvrtáci. Po prvom mieste vo svojej skupine vyhrali aj finálový zápas s CZŠ Ražňany v pomere 8:1.

  Ďalšie poradie družstiev:

  3. ZŠ Pečovská Nová Ves

  4. Súkromná ZŠ Sabinov

  5. ZŠ Komenského Sabinov

  6. ZŠ 17. novembra Sabinov

 • Všetci dobre vieme, že kto separuje odpad, šetrí prírodné suroviny a je ohľaduplný k životnému prostrediu. Preto sa naša škola pravidelne zapája do súťaže Recykluj a vyhraj s firmou MILK-AGRO, s.r.o. Okrem vecných cien, ktoré získala škola i jednotlivci sa nám ušla aj super výhra v podobe účasti na jednej z akcií Projektu Integrácia, ktorá sa tento rok konala v Aréne Poprad. A čo sme videli a počuli? Programom nás sprevádzala Katka Brychtová. Hosťami programu boli Heidi Janků, Štefan Skrúcaný, Stanislav Hložek, Majk Spirit, David Mattioli , Ego, Kristína. A teraz niečo o Projekte Integrácia. Projekt INTEGRÁCIA predstavuje schopnosť spájať svet detí zdravých a zdravotne znevýhodnených, pretože slnko svieti pre všetkých rovnako. Prostredníctvom projektu sme mali možnosť vstúpiť do ich krehkého sveta a ukázať cestu k vzájomnej tolerancii a porozumeniu. Túto pomoc realizujú aj prostredníctvom rôznych aktivít, medzi ktoré patrí odmeňovanie detí v detských domovoch, nemocniciach, krízových centrách, organizovanie detských táborov, workshopov, kultúrno-spoločenských a športových podujatí. Mimochodom, tento super koncert si budete môcť pozrieť počas vianočných sviatkov na RTVS. A ak sa budeme v tomto školskom roku veľmi snažiť, možno sa nám to spoločnými silami opäť podarí a spojíme tak príjemné s užitočným. Tak do toho!

 • 3. 11. 2017

  Do galérie Besiedka so starými rodičmi boli pridané fotografie.

 • Jeseň je obdobím umeleckých diel prírody, ktorá je v tomto období krásna ako paleta. Takýmto krásnym umeleckým dielom je aj človek v jeseni života. Tvaroval a formoval ho majster život svojimi skúškami, radosťami a starosťami. Má množstvo skúseností, ktoré môže odovzdávať a nevyčísliteľnú hodnotu.

  Mesiac október je Mesiacom úcty k starším. Pri tejto príležitosti si pripravili žiaci našej školy pre svojich starých rodičov besiedku pod názvom Kytička z lásky. Kultúrny program uvitý z množstva piesní, básní a tancov mal byť poďakovaním za všetko krásne a dobré, čo starí rodičia pre svoje vnúčatka urobili. Táto malá slávnosť sa realizovala dňa 24.10.2017 v telocvični školy. Pripravovali ju s veľkou láskou žiaci 1. stupňa zo svojimi učiteľmi a školský zbor. Dúfame, že sa naši seniori medzi nami dobre cítili a na túto slávnostnú chvíľu im zostanú len pekné spomienky. Prajeme im do ďalších rokov všetko dobré, pevné zdravie, silu, radosť zo života a to, aby im ich najbližší vedeli prejaviť lásku každý deň, nie iba v októbri.

Novinky

Kontakt

 • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
  9.mája 740/7
  083 01 Sabinov
 • 051/4521 639

Fotogaléria