Hlavné menu

Počet návštev: 4316666
 • Vianoce každoročne prichádzajú do sveta ľudí. Ticho a láskavo nám pripomínajú že aj najodvážnejšie túžby človeka sa môžu celkom naplniť, ak sám bude neprestajne zameriavať svoje žitie k Betlehemu. 
  07.04.2014 08:41 | viac »
 • K jasličkám Ježiškovým náhlim sa radostne,
  môj hlas znie spevom novým, poviem mu slávnostne:
  Vítam ťa, Dieťa krásne, môj Boh a sveta Kráľ!
  Hľa, hviezdy žiaria jasne, ty si svetlo dal.
  Skláňam sa v úcte k zemi pred tvojou velebou,
  môj hlas je zrazu nemý, pokorný pred tebou.
  Môj Boh – ty Dieťa malé, dnes pre mňa zrodené,
  ľúbiš ma neskonale – oči mám zrosené.
  Len láskou vrúcnou, vrelou, túlim ťa v náručí,
  pokorná, nežná úcta modliť ma naučí.
  K jasličkám Ježiškovým poďme dnes spoločne,
  spievajme srdcom novým a žime statočne
  na jeho česť a slávu!
  07.04.2014 08:32 | viac »
 • Nie iba v mesiaci október, ale počas celého roku žiaci a pedagógovia školy prispievajú modlitbou svätého ruženca formovaním ku skutočnej láske k Panne Márii, Matke Božej.
  07.04.2014 08:26 | viac »
 • Požehnanie je nádherný symbol, dômyselná skratka Kréda, je predovšetkým priliehavý a nevyhnutný úvod do každej ľudskej práce.
  Z nedôvery vo vlastné sily robí sa v nás dôvera v všemohúcu silu Božiu, ktorá je tak veľká že nás núti zvolať so sv. Pavlom: „Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje. “ ...
  07.04.2014 08:24 | viac »
 • Život je šancou, chyť ju.
  Život je krásou, obdivuj ju.
  Život je požehnaním, ochraňuj ho.
  Život je výzvou, prijmi ju.
  Život je záväzkom, vyplň ho.
  Život je cenný, dbaj oň.
  Život je bohatstvom, stráž ho.
  Život je láskou, užívaj ho.
  Život je tajomstvom, prenikni ho.
  Život je prísľubom, naplň ho.
  Život je smútkom, premôž ho.
  Život je hymnou, spievaj ju.
  Život je vojnou, vyhraj ju.
  Život je tragédiou, zmier sa s ňou.
  Život je dobrodružstvom, osmeľ sa naň.
  Život je šťastím, vydobi ho.
  Život je žitím, chráň ho.
                                                                Matka Tereza
  07.04.2014 08:22 | viac »
 • Zoznam pracovníkov školy k 1. septembru 1999.
  07.04.2014 08:13 | viac »
 • Gymnázium Konštantínova                                      - Vaňo
  Gymnázium sv. Moniky                                           - Dujava
  OA Sabinov                                                            - Novotná, Kolarčíková
  HA Prešov                                                              - Sekeráková, Župová
  Cirkevná zdravotná                                                  - Konečná
  SPoŠ agropodnikanie                                              - Borz, Varhoľ
  SOU – umelecký rezbár                                          - Urban
              umelecký stolár                                          - Bednár, Novotný
              umelecký keramik                                       - P. Tomaščák
  CSOU – umelecký šperkár                                       - Boháčová
  SOUP Sabinov                                                        - Fabián, Gaľa, Merva, Verešpej
  SOU drevárske                                                        - Košč
  SOU služieb                                                           - Puškášová
  SOU obchodné                                                       - Popadičová
  07.04.2014 08:11 | viac »
 • No, aký? Dá sa to povedať jedným slovom.
  Zvláštny.

   
  07.04.2014 08:04 | viac »
 • Jún je mesiac prekvapení,
  učiteľom známkovať sa nelení.
  Kto sa učil celý rok,
  môže si dať ruky vbok.
  Jún je mesiac krásy,
  príroda sa stále hlási.
  Hurá na školské výlety,
  autobus i vlak diaľku preletí.
  Túra to je pre nás zábava,
  nohy vždy riadne uťahá!
  Júnom končí školská drina,
  a čaká nás prázdninový raj.
  Školský rok,
  nuž tak sa maj!
   
  Martina Kaminská, 8.B
  07.04.2014 08:02 | viac »
 • Aj v školskom roku 1998/1999 sa naši žiaci aktívne zapojili do rôznych súťaži na úrovni okresu, kraja, či diecézy. Pod vedením pedagógov dosiahli veľmi pekné výsledky.
  07.04.2014 07:56 | viac »
 • 13. máj 1999 bol skutočne sviatkom v tom pravom slova zmysle. Okrem toho, že v tento deň bol prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána, vyznačoval sa aj ďalšou zvláštnosťou. Každoročne sa s týmto sviatkom spája celosvetový deň katolíckych škôl.
  Pedagógovia CZŠ pripravili so žiakmi pekný program.
  04.04.2014 11:48 | viac »
 • Môžete robiť zázraky... pohnúť srdcia detí, ...urobiť ich pozorných a poslušných výrokom Evanjelia, usilovných v práci, v škole, doma. ( Ján de la Salle)
  Konferencia biskupov Slovenska na svojom zasadnutí dňa 14.10.1998 rozhodla, že dňom katolíckych učiteľov a učiteliek bude deň spomienky sv. Jána Krstiteľa de la Salle, čo je 7.apríl.
  04.04.2014 11:39 | viac »
 • Žiaci školy pri tradičnom veselom karnevale, učitelia pri šiškách a večer na spoločnom posedení s rodičmi a priateľmi školy. Pri organizovaní večerného podujatia vypomohli členovia Rodičovskej rady. ,, Krepľa bál “ uskutočnil sa 16.1.1999 v telocvični školy.
  04.04.2014 11:38 | viac »

Novinky

Kontakt

 • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
  9.mája 740/7
  083 01 Sabinov
 • 051/4521 639

Fotogaléria