Hlavné menu

Počet návštev: 4316686
 • Zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice
  Dátum zriadenia: 25.február 2004
  Forma hospodárenia: nezisková účtovná jednotka bez právnej subjektivity
  Predmet činnosti: Centrum voľného času zabezpečuje rozvíjanie záujmov a organizovanie oddychovej činnosti žiakov základných a stredných škôl v ich voľnom čase, ich rodinných príslušníkov a priateľov v ich voľnom čase počas školského roka i v čase školských prázdnin.
  Zamestnanci: vedúcimi záujmových útvarov sú pedagogickí zamestnanci školy i externí zamestnanci
  25.11.2013 10:59 | viac »
  • 1/ Ak žiak navštevuje ŠKD do 16.30 hod a odovzdal vzdelávací poukaz (VP) má 2 krúžky zadarmo a za každý ďalší navyše platí 5 €.
  • 2/ Ak žiak navštevuje ŠKD do 16.30 hod a neodovzdal vzdelávací poukaz (VP) má 1 krúžok zadarmo a za každý ďalší navyše platí 5 €.
  • 3/ Ak žiak navštevuje ŠKD do 14.00 hod a odovzdal VP má 1 krúžok zadarmo a za každý ďalší navyše platí 5 €.
  • 4/ Ak žiak odovzdal VP má 1 krúžok zadarmo a za každý ďalší navyše platí 5 €.
  • 5/ Ak žiak neodovzdal VP platí 5 € za krúžok.
  • 6/ Ak CVČ navštevuje žiak inej školy a odovzdal VP, platí 7 €. Ak VP neodovzdal, platí za krúžok 12 €.
  14.09.2016 14:45 | viac »

Novinky

Kontakt

 • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
  9.mája 740/7
  083 01 Sabinov
 • 051/4521 639

Fotogaléria