Hlavné menu

Počet návštev: 4316638
 • 22.12.2010
  Za noci chladnej, keď Betlehem spal,
  ľuďom dobrej vôle anjel zvestoval:
  „Sláva na výsostiach Bohu.
  Dnes sa vám narodil Mesiáš a Pán.”
  V maštaľke biednej na slame leží,
  je ako jeden z nás, dali mu meno Ježiš.
  Božia láska ho znížila z nebies do jasiel’,
  aby tak navždy zničila chlad ľudských sŕdc a tiel.
  Všetkým žiakom, rodičom a zamestnancom školy prajeme požehnané Vianoce a milostivý rok 2011.
   
  26.06.2014 08:52 | viac »
 • Piatkova noc 10.12.2010 bola trochu nezvyčajná, pretože škola ožila...
  Ožila malými, mladými i starými, slovom všetkými, ktorí sa chceli začítať do Knihy kníh. V rámci celoslovenského projektu Noc čítania Biblie sme sa zamýšľali nad pravdami, ktoré presahujú každého človeka – veriaceho aj neveriaceho, spoločné uvažovali nad stálou aktuálnosťou biblických právd. Odkrývali sme biblické obrazy a symboly, ponárali sa do textov Biblie v rozmanitosti jej literárnych žánrov. Za biblickým príbehom sme sa snažili odkrývať ešte jeden príbeh, príbeh každého jedného z nás...
  26.06.2014 08:51 | viac »
 • 9.12.2010
  čo? Predvianočný futbalový turnaj
  Kde? telocvičňa
  Kedy? 13. 12. 2010 /pondelok/
  O koľkej? 13:30 hod.
  Kto?  žiaci 1. stupňa
  Prihláste sa u p. učiteľky  Očipovej do 10. 12. 2010  dopoludnia.
  26.06.2014 08:50 | viac »
 • Výzva na Mikulášsky turnaj našla odozvu. Prísna rozhodcovská porota :-))odkontrolovala podmienku účasti na mikulášskom turnaji učiteľov a žiakov našej školy - športovú výstroj tak zdobili červené tričká, červené šály i mikulášske čiapky. V súboji si svoje sily zmerali 4 družstvá. Víťazom turnaja sa stalo družstvo deviatakov. Srdečne blahoželáme... Učitelia sa za svoj výkon tiež hanbiť nemuseli. S úžasom pozorovali výkon mladších protihráčov  žiakov 4. a 5. ročníkov i dvoch najmladších účastníkov turnaja – Patrika Gargalíka a Števka Jaklovského.
  Obdarovaní skandovaním, smiechom, radosťou z hry i sladkou odmenou sme si aj takto pripomenuli sviatok svätého Mikuláša.
   
  26.06.2014 08:49 | viac »
 • V dňoch 25.11 - 27.11.2010 sa uskutočnilo sústredenie nášho zboru vo Veľkom Šariši. Na sústredení sme sa pripravovali na vianočný koncert, kde budeme vystupovať po boku Petra Lipu. Po ubytovaní na fare sme sa zoznámili so starými a novými členmi zboru a rozdelili sme sa do skupín. Potom sme sa vybrali na večernú svätú omšu. Po omši na nás čakal večerný zábavný program. Po večernej modlitbe sme mohli s pokojom a úsmevom ľahnúť do spacákov...
  26.06.2014 08:48 | viac »
 • 3.12.2010
  čo? Mikulášsky turnaj - PREHADZOVANÁ
  Kde? hádaj...
  Kedy? 6.12.2010 /pondelok/
  O koľkej? 13:00 hod.
  Podmienka: Každý účastník musí mať na sebe niečo „červené“ ... veď je Mikuláša...
   
  26.06.2014 08:47 | viac »
 • Dňa 25.11.2010 sa uskutočnilo v Košiciach celodiecézne kolo súťaže Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane. Naše družstvo v zložení Anna Mária Homzová, Majka Hudáková a Majka Šimčíková zabojovalo, ukázalo značné vedomosti a získalo pre našu školu historický úspech v tejto súťaži - 3.miesto.    Dievčatám ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu a blahoželáme k úspechu...
  26.06.2014 08:46 | viac »
 • FIRST LEGO League (FLL) je najväčšia robotická súťaž pre ZŠ. Zúčastňujú sa jej desaťtísíce detí na celom svete a najlepšie tímy postupujú do ďalších, nadregionálnych kôl. Súťaž spočíva v turnaji, kde deti štartujú svoje prinesené a vopred naprogramované roboty na ihrisku FLL. Roboty plnia na ihrisku rôzne úlohy, za ktoré zbierajú body. Okrem súťažného turnaja na ihrisku tímy vždy riešia aj tzv. výskumnú úlohu vo svojom prostredí, ktorú konzultujú s odborníkmi z praxe a prezentujú porote rozhodcov na turnaji. Všetky tieto aktivity vedú mladých ľudí ku vzdelávaniu hrou a vlastnou skúsenosťou. 
  26.06.2014 08:46 | viac »
 • Dňa 3.11.2010 sa na našej škole stretlo okolo 450 učiteľov zo všetkých katolíckych škôl Košickej arcidiecézy na tradičnom metodickom dni.  Celé stretnutie začalo vo farskom kostole sv.omšou, ktorú celebroval pomocný košický biskup Stanislav Stolárik. Po nej pokračoval program v budove školy, kde učitelia v sekciách podľa jednotlivých vyučovacích predmetov zdieľali svoje skúsenosti.
   
  26.06.2014 08:44 | viac »
 • Dňa 20.októbra 2010 sa v telocvični ZŠ 17.novembra Sabinov uskutočnil prvý turnaj okresného kola v basketbale žiakov základných škôl skupina Sabinov. Našim žiakom sa darilo, keď zvíťazili nad ZŠ Komenského Sabinov presvedčivo pomerom 91:6, nad ZŠ Šarišské Michaľany 54:8 a nad domácou ZŠ 17. novembra Sabinov  v pomere 38:28. Chlapcom blahoželáme...
   
  26.06.2014 08:43 | viac »
 • V mesiaci október si zvlášť pripomíname našich starých otcov a staré mamy.  Naši štvrtáci pod vedením triednych učiteliek Mgr.A.Škripkovej a Mgr.M.Očipovej navštívili 21.10.2010 Klub dôchodcov v Sabinove, aby starkých pozdravili a spríjemnili im štvrtkové popoludnie. Pripravili si pre nich pekné scénky a básne, ktoré potešili nejedno srdce a vyčarili na tvárach úsmevy. Dievčatá z krúžku Spievame ľudové piesne zanôtili veselé ľudové piesne.  Na záver žiaci rozdali každému dôchodcovi vlastnoručne vyrobený kvietok a spolu s p.kaplánom Supekom sa všetci pomodlili desiatok sv. ruženca, v ktorom Nebeskej Matke predložili svoje prosby i poďakovanie.
  Mgr.Slávka Radvanská
   
  26.06.2014 08:42 | viac »
 • 26.10.2010
  Práca a úsilie našich malých animátorov v rámci voliteľného predmetu Tvorba animovaného filmu sa dočkali ďalšieho ocenenia. Na medzinárodnom festivale amatérskej filmovej tvorby Tatranský kamzík 2010 v kategórii Tvorba a ochrana životného prostredia získali dievčatá Jana Bujňáková a Agáta Kandráčová s filmom Ovca s vodou čestné uznanie. Dievčatám k ich úspechu blahoželáme.
   
   Film  si môžete pozrieť v sekcii Náš live priestor v priečinku http://cid-2f968e017b672fc5.skydrive.live.com/browse.aspx/.res/2F968E017B672FC5!156 Tvorba animovaných filmov.
   
  26.06.2014 08:41 | viac »
 • V nedeľu 17.10.2010 vyrazili ráno dva autobusy plné pútnikov... Spoločenstvo rodičov pri CZŠ spolu s p. kaplánom Milanom zorganizovalo púť na Mariánsku horu v Levoči pre rodičov s deťmi a ich blízkych. V bazilike Navštívenia Panny Márie p.kaplán spolu s otcom Voskárom slúžili sv. omšu, kto chcel mohol sa aj vyspovedať. Deti sa vonku vyšantili a my po duchovnom programe sme mali možnosť sa bližšie spoznať, porozprávať a prežiť spolu jednu peknú októbrovú nedeľu...
  Za rodičovskú radu Martina Ernstová
  26.06.2014 08:41 | viac »
 • Dňa 29.9.2010 sa v blízkosti mestského kúpaliska uskutočnilo okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov ZŠ, ktorého organizátorom bola Slovenská asociácia športu na školách. V konkurenci deviatich škôl okresu Sabinov si veľmi dobre počínali žiaci našej školy. Medzi jednotlivcami zvíťazil  Jakub Kropiľák ( 9.C) a družstvo v zložení  Jakub Kropiľák, Miloš Fekete (obaja 9.C) a Kristián Kropiľák (8.B) si po víťazstve medzi družstvami  vybojovalo postup na krajské kolo...
  26.06.2014 08:40 | viac »
 • Tím FLL sa v piatok 8.10.2010 vybral na exkurziu do Košíc preskúmať čo je to bioinžinierstvo a na čo je dobré.V pláne bola návšteva Technickej univerzity a Výskumný ústav srdcových chorôb
  26.06.2014 08:39 | viac »
 • 7.10.2010
  Ako sme Vás už informovali, medzinárodný projekt FLL (First Lego League)súvisel aj s našim výskumom počas Dňa srdca. Teraz by sme Vás chceli poprosiť o pomoc nielen pre nás v našom projekte, ale hlavne pre ľudí, ktorým Vaša nezištná pomoc môže zachrániť život. Mohli by ste darovať kúsok seba vo forme 450 ml krvi a týmto činom rozhodnúť o osude iného človeka a zachrániť mu tak život. Veď v každom z nás prúdi táto nenahraditeľná a tak vzácna tekutina.
  Ak by ste boli ochotní pomôcť a darovali by ste krv, prosili by sme Vás o kópiu darcovského preukazu, ktorým by ste pomohli aj nám pri našom projekte. Kópiu s dátumom darovania nám môžete poslať e-mailom na adresu: czssb@nextra.sk alebo  priniesť na skopírovanie k nám na školu. ďakujeme.
  Za tím FLL na CZŠ Eva Homzová
  26.06.2014 08:38 | viac »
 • 28.9.2010
  Žiaci našej školy sa aj v tomto roku zapojili do medzinárodného projektu FLL- First Lego League (prvá lego-liga). Témou tohto ročníka je "BODY FORWARD" - "TELO VPRED".  V rámci tohto projektu využili členovia tímu FLL Medzinárodný deň srdca na získanie informácií pre výskumnícku činnosť i pomoc ľuďom v našom meste. Pri sabinovskej pošte v priebehu akcie urobili žiaci pre okoloidúcich občanov vyše sto meraní krvného tlaku, ankiet a rozhovorov. Viac informácii a fotografií si pozrite v sekcii Náš live priestor.
   
  26.06.2014 08:37 | viac »
 • 17.9.2010
  Upozorňujeme rodičov, že pri dobíjaní čipových kariet úhradou cez poštu alebo internetbanking je nutné správne vyplniť VARIABILNÝ SYMBOL, ktorým je čÍSLO KARTY.
  V prípade, že pri platbe ste neuviedli správny variabilný symbol, platba nebola na kartu pripísaná!!!
  26.06.2014 08:36 | viac »
 • 14.9.2010
  Pre našu školu bol od 1.júla 2010 menovaný otcom arcibiskupom duchovný správca. Stal sa ním Milan Supek. Jeho úlohou bude moderovať duchovno-formačný program pre žiakov, učiteľov, zamestnancov aj rodičov našej školy. Tento program budú tvoriť duchovné obnovy pre učiteľov i zamestnancov školy, víkendovky pre žiakov, duchovné stretnutia pre rodičov, kajúce pobožnosti v adventnom aj pôstnom čase a ďalšie aktivity spojené s kresťanským životom.    Chceme poďakovať bývalému otcovi arcibiskupovi Alojzovi Tkáčovi, že sa aj takýmto spôsobom postaral o našu školu.
   
  26.06.2014 08:34 | viac »
 • 9.9.2010
  Aj v tomto šk.roku si môžu žiaci na našej škole obohatiť "desiatový jedálniček" o mliečne výrobky od firmy RAJO (obľúbené BREJKY).      Každý žiak si môže bezplatne v kancelárii školy vyzdvihnúť čipovú kartu s návodom na jej dobíjanie. Rodičia potom následne podľa vlastného uváženia dobíjajú túto kartu kreditom v ľubovoľnej výške buď úhradou cez internet alebo poštovou poukážkou. Dôležité je uviesť správny VARIABILNÝ SYMBOL, ktorým je ČÍSLO KARTY!!!   
  26.06.2014 08:33 | viac »
 • 3.9.2010
  ...nový šk.rok sv.omšou vo farskom kostole Mučeníckej smrti sv.Jána Krstiteľa, ktorú celebroval pomocný košický biskup Mons.Stanislav Stolárik. Ten nás vo svojom príhovore povzbudil na príklade starozákonného Gedeona a sv.Petra, aby sme dôverovali Bohu, ktorý dokáže, tak ako u oboch menovaných, aj dnes konať cez nás veľké veci. Poďakoval tiež všetkým (zamestnancom školy, rodičom, deťom...) za podporu našej školy.
  26.06.2014 08:32 | viac »
 • 2. septembra nám už zvony farského kostola ohlásia definitívny koniec prázdnin (je celkom fajn, že to nie je 1. september a školský zvonec), no ešte tu chýba jedna prázdninová reportáž. http://www.czssab.edu.sk/index.php?what=rubrika5&co=&lang=sk
   
  26.06.2014 08:30 | viac »
 • 29.8.2010 na sviatok Mučeníckej smrti Jána Krstiteľa sa už po tretíkrát v našej sabinovskej farnosti uskutočnil Farský deň.      Keďže sme jej súčasťou a sv.Ján Krstiteľ je tiež aj našim patrónom, mali sme na ňom svoje zastúpenie prostredníctvom stanovišťa, na ktorom si deti mohli vyskúšať svoju zručnosť v práci s papierom, v improvizovanom kine si návštevníci mohli pozrieť videoprezentácie zo života školy a animované filmy vytvorené žiakmi, mohli kresliť na chodník a mohli si tiež zahrať obľúbený florball. 
  26.06.2014 08:30 | viac »
 • 29.7.2010
   This land is your land, this land is my land ...     zvuk ukulele (malej gitarky) sa nesie školou. Fishy, fishy swim by me. Pobehujeme po dvore. Maja so Zuzanou sú opäť na konci so silami. Konečne v triede, vzdychla si Anna. Marek Bennett sa tentoraz rozhovoril o živote v Amerike, o mieste New Hampshire, kde žije, o príprave javorového sirupu, o svojej práci - kreslení komiksov do detských časopisov... Anetka ticho počúva. Včera to bolo o jeho žiakoch a mestách, ktoré navštívil. Triedna nás občas vyvedie z omylu, keď sme zmätení rýchlym tempom jeho reči. Vypísala sa mi fixka. Super. ďalší komiks hotový. Annine violončelo, Marekovo ukulele, triednej klavír, Líviin akordeón, tlieskajúce publikum. Maja sa na záver úplne roztancovala. Bolo fajn. Nič netrvá večne. See you soon.
  Zuzana
  26.06.2014 08:29 | viac »
 • 30.6.2010
  Ponuku voliteľných predmetov pre žiakov 5.- 7.ročníka s krátkou charakteristikou si môžete pozrieť http://www.czssab.edu.sk/index.php?what=rubrika/  tu  
  Taktiež máme ponuku pre žiakov na aktívne využívanie ich voľného času v našom školskom stredisku. Žiaci dostali domov návratky s ponukou záujmových krúžkov . Ako v nich prebieha výchovná činnosť a čo všetko sa tam robí si môžete pozrieť na tejto stránke v menu Školské stredisko záujmovej činnosti.
   
  26.06.2014 08:28 | viac »
 • 30.6.2010
  Slávnostne sme dnes ukončili vyučovanie v šk.roku 2009/2010. Žiaci dostali ocenenie výsledkov svojej celoročnej práce. Pre našich deviatakov to bol zároveň posledný deň v škole. Padli aj nejaké tie slzičky... Spoločne si želáme, aby čas prázdnin bol pre všetkých požehnaním a aby sme sa znovu zdraví stretli v septembri v školských laviciach.
  26.06.2014 08:27 | viac »
 • 29.6.2010
  Ahoj všetci doma v Sabinove,
  pozdravujeme Vás z veľmi ďalekého Singapuru. Prileteli sme sem v noci z 18. na 19.6. Sme ubytovaní v hoteli Prince George´s Park Residences, ktorý sa tak trošku podobá na internát. No musíme dodať, že jedlo tu nemajú najlepšie... (zlatá naša slovenská kuchyňa...) No ale poďme na to najhlavnejšie - na súťaž...
  26.06.2014 08:27 | viac »
 • V nedeľu 27.6.2010
  http://www.czssab.edu.sk/subory/aktuality/Benef Tebe.JPG sa vo farskom kostole v Sabinove uskutočnil benefičný koncert speváckeho zboru Cantica Scibinium, výťažok ktorého išiel na podporu výstavby nového organa v tomto chráme. Koncert svojou účasťou podporil aj náš školský spevácky zbor Cantabile.
   
  26.06.2014 08:26 | viac »
 • 29.6.2010
  Spoločenstvo rodičov pri našej škole
  http://www.czssab.edu.sk/subory/aktuality/Juniales.JPG pripravilo 24.6.2010 na sviatok nášho patróna sv.Jána Krstiteľa juniáles.  V príjemnej atmosfére (doplnenej víťazstvom slovenských futbalistov nad Talianskom :-)) sa stretli deti, rodičia i učitelia. Tancovalo sa, spievalo sa, súťažilo sa i smialo sa... Nezabudlo sa ani na hladné brušká... naše tety kuchárky pre všetkých pripravili veľmi chutný gulášik (že bol chutný dosvedčuje fakt, že z neho nič nezvýšilo... :-))
  26.06.2014 08:25 | viac »
 • 24.6.2010
  Na oficiálnej webovej stránke MS v programovaní robotov v Singapure www.robocup2010.org sme na jednej z fotiek objavili aj našich chlapcov... nestratili sa medzi súťažiacimi, sú hneď vpredu v krojoch :-))
   
  26.06.2014 08:24 | viac »
 • 24.6.2010
  Dnes sme si pripomenuli sviatok narodenia patróna našej školy sv.Jána Krstiteľa. Po sv.omši vo farskom kostole, ktorý je tiež zasvätený tomuto svätcovi sa žiaci zúčastnili koncertu skupiny Kerygma.
   
  26.06.2014 08:23 | viac »
 • V Lipanoch sa 18.6.2010 konali turnaje malých futbalistov okresu Sabinov. Futbalisti bojovali v dvoch kategóriach: 1.- 2.ročník a 3.- 4.ročník. S výsledkom našich sme maximálne spokojní - doniesli si z obidvoch kategórií 1.miesto. ďakujeme im za výbornú reprezentáciu našej školy. A našim veľkým futbalistom v Afrike tak ukázali ako treba na to ísť :-))...
  26.06.2014 08:22 | viac »
 • 22.6.2010
  Výprava našich žiakov pod vedením riaditeľa školy Mgr.Petra Hužvára je už v Singapure, kde sa zúčastňujú MS v programovaní robotov. Podľa správ, ktoré od nich máme, majú plné ruky a notebooky práce. Obdivujú krásy doposiaľ nepoznaného sveta a čo najviac zážitkov sa snažia zachytiť objektívom kamery. Prajeme im veľa úspechov a uisťujeme ich, že na nich tu doma myslíme, modlíme sa za nich a držíme im palce...
   
  26.06.2014 08:22 | viac »
 • 9.6.2010        
  Dnes sa konalo  Okresné kolo v atletike žiakov 5.- 7.ročníkov.  Našim žiakom sa darilo, veď získali 8 zlatých medailí. ďakujeme našim reprezentantom. A ako si medaily rozdelili?   
  26.06.2014 08:21 | viac »
 • 9.6.2010
  ...sme oslávili aj v našej škole
  Počasie nám síce neprialo, ale nálada bola výborná. Školský zvonček vyzváňal, a my sme ho nemuseli rešpektovať, lebo triedy sa zmenili na „športoviská“. Súťaže, ktoré si pre žiakov vyučujúci pripravili, preverovali zdatnosť, obratnosť, vytrvalosť, šikovnosť... Za vynaloženú námahu čakala deti, malé i veľké, sladká odmena - síce ako povedali niektoré z nich „veľmi drahá“, pretože platilo sa žetonovými grajciarmi, ktoré si bolo treba vyskákať, vyhádzať, vynosiť..., ale za to chutná a sladká...
   
  26.06.2014 08:20 | viac »
 • 3.6.2010
  Školský rok sa blíži k svojmu záveru, a tak sme hodnotili
  http://www.czssab.edu.sk/subory/skola/ocenenia09_10.htm/ výsledky našich žiakov v rôznych súťažiach, ktorých sa počas školského roka zúčastnili. Najúspešnejším jednotlivcom sa stal Laco Janiga z 8.B (na fotografii s p.zástupkyňou Mgr.Evou Antolovou)
  Všetkým ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu školy.
   
  26.06.2014 08:19 | viac »
 • 2.6.2010
  Pred pár týždňami nám  pani učiteľka Mačeková
  http://www.czssab.edu.sk/subory/aktuality/Botanika.jpg  nadiktovala webovú stránku, na ktorej bol test z biológie. Mali sme ho vyplniť. Z 5.B mal najviac bodov Juraj Dobrovič - 16/20 a z  našej triedy  ja - 17/20. Dozvedeli sme sa, že sme postúpili ďalej a že pôjdeme do botanickej záhrady v Košiciach...
  26.06.2014 08:18 | viac »
 • Druhá májová a druhá júnová nedeľa patria našim mamičkám a oteckom. Pri tejto príležitosti si naši žiaci pod vedením učiteliek pripravili 27.5.2010 kultúrny program, v ktorom vyjadrili rodičom vďaku za všetko, čo pre nás robia a potešili ich aj malým, vlastnoručne vyrobeným, darčekom... Ako sa im to vydarilo si môžete pozrieť http://www.czssab.edu.sk/index.php?what=fotky&galerka=289&co vo fotogalérii
   
  26.06.2014 08:17 | viac »
 • 24.5.2010
  V rámci projektu Meteorológia pre verejnosť   realizovaného Geofyzikálnym ústavom SAV sa na našej škole uskutočňujú viaceré aktivity zamerané na tému Voda a jej premeny:
   http://www.czssab.edu.sk/index.php?what=clanok16co=&lang=sk
  Hra Deň Zeme  (5. a 6. ročník počas voliteľných predmetov)
  Projektový týždeň na tému voda - tvorba plagátov, projektov, animácií, práca s interaktívnymi informačnými stránkami, meranie pH vody a nápojov, meranie relatívnej vlhkosti vzduchu ( Všetky ročníky na hodinách   prírodopisu, fyziky, informatiky, výtvarnej výchovy, voliteľných predmetov)
   
  26.06.2014 08:16 | viac »
 • 14.mája 2010 sa konalo Krajské kolo súťaže Slávici z lavice. Jeho organizátorom bolo CVč ABC Prešov. Postup si víťazstvom na okresnom kole vybojovali naše žiačky Dianka Chromjaková (III.A) a Mária Zborayová (VI.A). S piesňou Búrka Majka Zborayová získala v silnej konkurencii krásne II. miesto vo svojej kategórii...
  26.06.2014 08:15 | viac »
 • 19.5.2010
  Ako sa už na našej škole stalo tradíciou
  http://www.czssab.edu.sk/subory/aktuality/WADOWICE.JPG  naši deviataci cestovali do Poľska. 11.5.2010 navštívili Krakow, koncentračný tábor Osvienčim a zastavili sa aj v rodisku Jána Pavla II. vo Wadowiciach, odkiaľ je aj táto fotografia...
   
  26.06.2014 08:14 | viac »
 • V týždni od 26.4 do 30.4.2010 sa naši piataci
  http://www.czssab.edu.sk/subory/aktuality/Plavecky.jpg  zúčastnili tradičného plaveckého výcviku. Viac sa dozviete v sekcii  http://czssabinov.spaces.live.com/ Náš live priestor
   
  26.06.2014 08:13 | viac »
 • Jedného krásneho dňa, konkrétne 13.5.2010,  
  http://www.czssab.edu.sk/subory/aktuality/vylet CK.jpg  sa zamestnanci našej školy “nalodili” do autobusu a vydali sa na spanilú jazdu do Poľska, dobýjať hrad Niedzica...
  ...hrad nás už na prvý pohľad upútal svojím majestátom a blízkou vodnou nádržou. 
  26.06.2014 08:13 | viac »
 • 11.5.2010
  V dňoch 29.4. – 1.5.2010 sa konalo sústredenie speváckeho zboru Cantabile a hudobnej kapely CZŠ v Rekreačnom zariadení Lúčka-Potoky. Podrobnosti si môžete pozrieť v sekcii http://czssabinov.spaces.live.com/ Náš live priestor
   
  26.06.2014 08:11 | viac »
 • 7.5.2010
  "Slávici", naši malí speváčikovia, tento rok opäť zanôtili na školskom kole známej súťaže v speve ľudových piesní. Ak ste zvedaví na výsledky - tu sú...
  26.06.2014 08:10 | viac »
 • 10.5.2010
  ...všetkým,
  http://www.czssab.edu.sk/subory/aktuality/Bene.jpg ktorí v sobotu 8.5.2010 podporili myšlienku účasti našich žiakov na MS v programovaní robotov v Singapure svojou účasťou na benefičnom koncerte.
   
  26.06.2014 08:09 | viac »
 • 3.5.2010
  Pondelkové ráno sa v našej škole začína obyčajne svätou omšou.  
  http://www.czssab.edu.sk/subory/aktuality/rekordPi.jpg  No predsa toto ráno 26.4.2010 bolo pre niektorých žiakov iné. Žiaci z 9.B pri sv.omši prosili o niečo viac ako inokedy - prosili za svoju spolužiačku Barboru Lažovú, ktorá si v tento deň trúfla prekonať slovenský rekord. Odhodlala sa zapísať 1000 číslic za desatinnou čiarkou Ludolfovho čísla spamäti...
  26.06.2014 08:09 | viac »
 • 1.5.2010
  Ako už všetci dobre viete, naši žiaci sa zúčastnili na celoslovenskej robotickej súťaži ROBOCUP, kde získali postup na majstrovstvá sveta v Singapure. Pozývame všetkých priateľov našej školy a veriacich našej farnosti 8.mája 2010 o 19.30 hod.(po večernej sv.omši) na BENEFIčNÝ KONCERT v MsKS v Sabinove, z ktorého výťažok venujeme na tento cieľ. V programe vystúpia naši žiaci s hudobno-dramatickým pásmom o sv. Ján Mária Vianneym. Samozrejme, naši skvelí programátori nám ukážu aj svoje dielo, ktoré im prinieslo taký úspech. Celú myšlienku prídu podporiť aj naši p. kapláni spolu so svojimi kapelami The Sain, a Kerygma. Príďte aj vy podporiť našich žiakov, našu farnosť, aj mesto.
   
  26.06.2014 08:08 | viac »
 • 29.4.2010
  Takýto názov mal príspevok Evky Homzovej na postupovej regionálnej súťaži v rétorike, ktorú organizovalo Šarišské osvetové stredisko v Prešove...
  26.06.2014 08:07 | viac »
 • 27.4.2010
  Vonku nastúpila jar v plnej paráde a s bohatou ponukou vtáčích hláskov. A slávici zaspievali aj u nás, v škole - Slávici z lavice a speváčky v Miniplayback show...
  26.06.2014 08:06 | viac »
 • 21.4.2010
  „Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie...“ (Jn 11,25) V duchu týchto slov sme 12.apríla 2010 prežili rozlúčku s naším spolužiakom Dominikom Mervom, ktorý nás predišiel do večnosti. 
  26.06.2014 08:05 | viac »
 • 20.4.2010
  Tentokrát sa im darilo v okresnom kole Biologickej olympiády.
  V odbore Botanika zvíťazil Juraj Radačovský, 2.miesto získala Anna Mária Homzová a 3.miesto obsadila Soňa Ceheľská.
  V odbore Zoólogia zvíťazila Eva Homzová a 3.miesto obsadil Martin Cehelský.
  Všetkým srdečne blahoželáme a Evke a Jurajovi okrem toho držíme palce na krajskom kole tejto súťaže, kam sa ako víťazi okresného kola prebojovali.
  26.06.2014 08:04 | viac »
 • 13.4.2010
  O tieto úspechy sa postaral Laco Janiga. V Obvodnom kole Matematickej olympiády v kategórii MOZ8 získal 2.miesto.
  V okresnom kole Pytagoriády v kategórii P8 získal krásne 1.miesto.
  Lacovi blahoželáme a ďakujeme za super reprezentáciu školy :-).
   
  26.06.2014 08:03 | viac »
 • 7.4.2010
  V dnešný deň, na sviatok sv.Jána de La Salle, sme si aj v našej škole pripomenuli Deň katolíckych učiteľov. A kto to vlastne bol Ján de La Salle?
  Bol to kňaz plný lásky k chudobným.  ...
  26.06.2014 08:02 | viac »
 • 31.marec 2010, posledný deň v škole pred veľkonočnými prázdninami, sme využili na prípravu našich sŕdc a životov na sviatky smrti a zmŕtvychvstania Ježiša Krista.Ako? Pozrite si Náš live priestor...
  26.06.2014 08:01 | viac »
 • 30.3.2010
  Ešte musia pár vecí dotiahnúť, ale na zlato majú, nie?
   Niečo zo zákulisia si môžete pozrieť a prečítať vo
  http://www.czssab.edu.sk/index.php?what=fotky&galerka=118&co
  fotogalérii
  Viac o celom projekte sa dozviete
  http://www.czssab.edu.sk/subory/Projekt Robocup.htm
  Ak by ste mohli našich žiakov podporiť alebo sprostredkovať sponzora, žiadost a všetky informácie nájdete
  http://www.czssab.edu.sk/subory/sponzor list.doc
  26.06.2014 08:00 | viac »
 • Voda je základnou a nevyhnutnou podmienkou života na našej Zemi. Význam tejto vzácnej tekutiny, každodenne využívanej, no málo docenenej, sme si spoločne pripomenuli 22. marca v Svetový deň vody...  Pár projektov aj bielu rozlúčku žiakov so snehom  si môžete pozrieť vo  fotogalérii. ... H2O má 3 skupenstvá, a preto sme sa s jej tuhým skupenstvom rozlúčili v PONDELOK 22.3.2010, kedy na škole zaúradovala biela farba. Mnohí žiaci doniesli aj projekty o vode na výkrese, alebo na USB kľúči...mokrá odmena ich neminie... :-))
   
  26.06.2014 07:59 | viac »
 • 22.3.2010 sa naši žiaci zúčastnili na Jarnej olympiáde. Ako prebiehala a čo všetko sme tam zažili si pozrite v sekcii Náš live priestor.
   
  26.06.2014 07:58 | viac »
 • Dopravné za mesiace január a február 2010 sa bude v hotovosti vyplácať od 22.3.2010 v kancelárii školy. Na účty rodičov už boli finančné prostriedky na dopravné zaslané.
  26.06.2014 07:57 | viac »
 • Milí žiaci, deň volejbalového turnaja učiteľov a žiakov (19.3)sa blíži...
  ...vytvorte si teda družstvo (3 chlapci + 3 dievčatá) a príďte ... učitelia už netrpezlivo čakajú na svojich súperov... :-))
   
  26.06.2014 07:56 | viac »
 • Naši tretiaci sa 3.3.2010 vybrali na návštevu...
  ...boli navštíviť tých, ktorí sa starajú o našu bezpečnosť. Niečo z exkurzie u hasičov a mestskej polície si môžete pozrieť v sekcii Náš live priestor.
  26.06.2014 07:55 | viac »
 • 16.3.2010
  V čase jarných prázdnin sa pod vedením otca biskupa Mons. Stanislava Stolárika uskutočnila tradičná púť učiteľov Košickej arcidiecézy...
  26.06.2014 07:54 | viac »
 • 15.3.2010
  Na škole máme ďalších víťazov okresných súťaží...
   
  26.06.2014 07:52 | viac »
 • 12. marca sme v našej škole opäť zorganizovali ČITATEĽSKÝ MARATÓN.
  23.06.2014 11:04 | viac »
 • 25.2.2010 sme v Liptovskom Hrádku na súťaži ROBOCUP 2010 reprezentovali CZŠ Sabinov v kategórii Tanec robotov. Odprezentovali sme  krátky príbeh o tom, že rozdiely nemusia ľudí rozdeľovať a podarilo sa nám kvalifikovať na majstrovstvá sveta v Singapure. Teraz všetko závisí od toho, či sa nám podarí aj získať sponzorov pre našich usilovných a šikovných chlapcov.
  23.06.2014 10:47 | viac »
 • Blíži sa Testovanie žiakov 9.ročníkov. Tu sú bližšie informácie:
  Testovanie sa uskutoční 10.3.2010 a zúčastňujú sa ho len žiaci 9. ročníkov ZŠ. 
  23.06.2014 10:46 | viac »
 • 18.2.2010
  Chceš stráviť  jarné prázdniny bez nudy, bez telky, bez počítača, bez učiteľov a rodičov?  čítaj na  http://czssabinov.spaces.live.com Náš live priestor 
  23.06.2014 10:43 | viac »
 • Aj v tomto roku sa na našej škole odohral čitateľský maratón, nakoľko marec je mesiacom knihy. S účasťou sme boli všetci spokojní. Zúčastnilo sa ho 112 žiakov. Začal o 9:00 hod. a skončil o 11:15 hod....
  23.06.2014 10:39 | viac »

Novinky

Kontakt

 • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
  9.mája 740/7
  083 01 Sabinov
 • 051/4521 639

Fotogaléria