Hlavné menu

Počet návštev: 4316550
  • Zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice
  • Dátum zriadenia: 21.december 2001
  • Forma hospodárenia: nezisková účtovná jednotka bez právnej subjektivity
  • Predmet činnosti: Školská jedáleň zabezpečuje stravovanie žiakov, ktorí navštevujú školu, zamestnancov školy a iných osôb so súhlasom zriaďovateľa.
  25.11.2013 10:56 | viac »
 • Vedúca ŠJ: Silvia Labudová
  E-mail: silviasamkova@centrum.sk
  Telefón: 051/4525 103
  Mobil: 0950 381 714
  Bankové spojenie pre úhradu stravného: 502157614/0900 VS: RRRRMM (napr.201409)

  Hlavná kuchárka: Margita Kvašňáková
  Pomocná sila: Viera Marcinková
  23.01.2018 13:37 | viac »
 • 1. – 4. ročník:        0,93 €   
  5. - 9. ročník:         1,00 €      
  Zamestnanci:         1,10 €     
  Ostatní stravníci:    2,38 €
  14.01.2014 13:06 | viac »
 • 1/ Obed sa vydáva v čase od 11,30 hod.  -  13,30 hod.
  2/ Na obed je povinný každý stravník sa prihlásiť alebo odhlásiť deň vopred, najneskôr však do 7,30 hod. nasledujúceho dňa.
  3/ Za obed sa platí prevodom z účtu do 25.dňa príslušného mesiaca. Počas mesiaca je možne stravne lístky zakúpiť každý pondelok do 9,00 hod. Je potrebné zakúpiť si predpokladaný počet lístkov na mesiac. Lístky sa nebudú predávať po jednom lístku niekoľkokrát v mesiaci.
  4/ Každý stravník je povinný denne nosiť lístok podľa dátumu.
  5/ Pri odhlásení zo stravy je nutné doniesť stravný lístok za odhlásené dni s menom a triedou na opačnej strane.
  6/ Za včas neodhlásenú stravu alebo pri strate lístka sa neposkytuje ani finančná, ani vecná náhrada.
  7/ Počas choroby sa môže obed vydať do obedára len v prvý deň choroby.
  8/ Za poriadok v školskej jedálni zodpovedá pedagogický dozor.
  9/ Žiaci, ktorí sa nestravujú, počas výdaja obedov sa nezdržiavajú v školskej jedálni.
  10/ Pripomienky, výhrady a návrhy tykajúce sa podávanej stravy prijíma vedúca ŠJ alebo stravovacia komisia.


  V Sabinove dňa 1.2.2014
  Silvia Šamková, vedúca ŠJ

  26.08.2016 10:48 | viac »

Novinky

Kontakt

 • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
  9.mája 740/7
  083 01 Sabinov
 • 051/4521 639

Fotogaléria