Hlavné menu

Počet návštev: 4316626
 • Fotografia školy z januára 1960. Autorom je vtedajší reportér ČSTK Koloman Cích. Fotku vo väčšom si môžete pozrieť tu: https://onedrive.live.com/redir?resid=2F968E017B672FC5!3415&authkey=!AMpVbncEab20VKk&v=3&ithint=photo%2cjpeg
  22.03.2016 14:48 | viac »
 • Zdroj: archív p.Michala Bodnára
  Stručný popis fotografie: Slávnostné zhromaždenie v telocvični školy. Medzi dospelými sú sprava p.Vladimír Fulín (riaditeľ školy) a v strede je p.Zlatica Bodnárová.
  26.11.2013 11:05 | viac »


 • Zdroj: archív p.Miroslava Fulína
  Stručný popis fotografie: Fotografie areálu pred budovou školy s ružovými záhonmi boli urobené v roku 2012 z negatívov pochádzajúcich z roku 1961-1962, ktoré poskytol p.Miroslav Fulín.
  26.11.2013 11:03 | viac »
 • Zdroj: archív p.Miroslava Fulína
  Stručný popis fotografie: Fotka je zo slávnostného sľubu iskier pri príležitosti Dňa detí. V telocvični prebiehal kultúrny program spojený s touto slávnosťou.
  26.11.2013 10:53 | viac »
 • Zdroj: archív p.Miroslava Fulína
  Stručný popis fotografie: Podľa majiteľa fotografie táto fotka je zo slávnostného sľubu iskier pri príležitosti Dňa detí. Spoločný nástup na chodbe.
  26.11.2013 10:51 | viac »
 • Zdroj: archív p.Miroslava Fulína
  Stručný popis fotografie: Podľa majiteľa fotografie záber je z ukončenia školského roku 1967/1968. Slávnostné ukončenie prebiehalo na postrannom dvore školy. Tam boli volejbalové ihriská. V kvetovaných šatách bokom stojí p.uč. Mária Fulínová a vedľa nej stojí p.uč. Eva Voskárová. Tie dve rovnako oblečené dievčatká v sukničkách s kvietkami v rukách sú dvojičky Ľubka a Kvetka Nemcová (teraz Bodnárová a Vatychová).
  26.11.2013 10:50 | viac »
 • Zdroj: archív p.Miroslava Fulína
  Stručný popis fotografie: Fotografia rómskej triedy. V pozadí je učiteľ p.Vladimír Fulín.
  26.11.2013 10:48 | viac »
 • Zdroj: archív p.Miroslava Fulína
  Stručný popis fotografie: Riaditeľ školy p.Vladimír Fulín na podujatí PO-SZM „Samovar spevnil naše priateľstvo“ v triede V.A v šk.roku 1976/77.
  26.11.2013 10:48 | viac »
 • Zdroj: archív p.Miroslava Fulína
  Stručný popis fotografie: Sľub iskier v telocvični školy v školskom roku 1962/1963
  26.11.2013 10:46 | viac »
 • Zdroj: archív p.Miroslava Fulína
  Stručný popis fotografie: Sľub iskier v telocvični školy v školskom roku 1962/1963
  26.11.2013 10:45 | viac »
 • Zdroj: kronika školy 1956-1957
  Stručný popis fotografie: Skrášľovanie okolia školy 14.9.1957
  26.11.2013 10:39 | viac »
 • Zdroj: kronika školy 1956-1957
  Stručný popis fotografie: Skrášľovanie okolia školy 14.9.1957
  26.11.2013 10:38 | viac »
 • Zdroj: archív J.Navrátila
  Stručný popis fotografie: Koncoročná fotografia študentov 9. tr. (1957- 1960) s vtedajším triednym učiteľom Jánom Kizákom a riaditeľom školy Františkom Prusákom (jún 1957)
  26.11.2013 10:36 | viac »
 • Zdroj: archív J.Navrátila
  Stručný popis fotografie: Stužková slávnosť XI. tr.(triedna učiteľka Eva Voskárová, 1957 - 1960) konaná v januári 1960 v telocvični školy. Na fotografii časť rodičov študentov.
  26.11.2013 10:30 | viac »
 • Zdroj: archív J.Navrátila
  Stručný popis fotografie: V chemickom laboratóriu študenti XI. B (sprava) Pavol Medvec, Vincent Fedor, Anton Marcinčin (šk. rok 1956 /1957)
  26.11.2013 10:31 | viac »
 • Zdroj: archív J.Navrátila
  Stručný popis fotografie: Stužková slávnosť XI. B konaná 12. januára 1957 (triedny učiteľ Jonáš Novák, 1954 – 1957), vzadu v strede fotografie stojí učiteľ Ladislav Plško
  26.11.2013 10:32 | viac »
 • Zdroj: archív E.Voskárovej
  Stručný popis fotografie: tablo prvých absolventov JSŠ v Sabinove z roku 1959
  26.11.2013 10:32 | viac »
 • Zdroj: archív M.Kaščáka
  Stručný popis fotografie: prvý kolektív zamestnancov JSŠ z roku 1956
  26.11.2013 10:34 | viac »
 • Stručný popis fotografie: záznam z Kroniky mesta Sabinov 1956 - subkapitola "Ukončenie výstavby budovy JSŠ v Sabinove", strana 203
  Autor fotografie: Juraj Navrátil
  Zdroj: Kronika mesta Sabinov
  26.11.2013 10:34 | viac »
 • Stručný popis fotografie: Pohľad na budovu Jedenásťročnej strednej školy v Sabinove zo severovýchodu. Fotografia vznikla pravdepodobne po dokončení budovy, tesne pri jej odovzdaní do užívania v roku 1956. Škola mala 14 tried, zborovňu, riaditeľňu, jedáleň a v tej dobe prvú telocvičňu v meste.
  Zdroj: Archív M.Kaščáka, bývalého učiteľa na tejto škole
  26.11.2013 10:35 | viac »

Ako sa žilo v našej škole kedysi...

Novinky

Kontakt

 • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
  9.mája 740/7
  083 01 Sabinov
 • 051/4521 639

Fotogaléria