Hlavné menu

Počet návštev: 4316542

Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: skola@czssabinov.sk alebo Kontakt

 
Pozícia:

Školský špeciálny pedagóg   Mám záujem

Úväzok:100%
Dátum nástupu:1.1.2018
Požiadavky:PRACOVNÉ PODMIENKY:
- pracovné miesto vytvorené v rámci Operačného programu ľudské zdroje, výzva
„V základnej škole úspešnejší“.

POŽADOVANÉ PREDPOKLADY A INÉ POŽIADAVKY:
- odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o
pedagogických a odborných zamestnancoch:
-- bezúhonnosť
-- zdravotná spôsobilosť,
-- ovládanie štátneho jazyka.

- kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 437/2009
Z. z.:
-- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore špeciálna
pedagogika
- hodnotová orientácia založená na kresťanských princípoch,
- samostatnosť, flexibilita, kreativita, práca s PC.

ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV:
- žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom, vrátane
súhlasu uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do
zamestnania v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov,
- profesijný životopis,
- kópia dokladu o vzdelaní,
- krstný /sobášny list – cirkevný.

TERMÍNY:
Prihlášku s potrebnými dokladmi je potrebné doručiť osobne alebo poštou na adresu škol. Do výberového konania budú zaradení len uchádzači, ktorí spĺňajú predpoklady na obsadenie voľného pracovného miesta.


Ing. Katarína Hviščová, riaditeľka školy
 

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria