Hlavné menu

Počet návštev: 4316572

Profil verejného obstarávateľa

CZŠ sv.Jána Krstiteľa v Sabinove je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:  

Názov: CZŠ sv.Jána Krstiteľa v Sabinove
   

Štatutárny zástupca organizácie: Ing.Katarína Hviščová, riaditeľka školy

E-mail: riaditel.czssabinov@hotmail.com

IČO:     31942202

DIČ:      2020722627

Kontaktná osoba: Ing.Mgr.Jozef Kovalík


E-mail: j.kovalik@hotmail.com

Bankové spojenie:      Slovenská sporiteľňa, a.s. Sabinov                   

Číslo účtu:                   96282363/0900               Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Nie sú zverejnené žiadne záznamy spĺňajúce výberové kritéria.

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria