Hlavné menu

Počet návštev: 4316610

Šk.rok 2011/12

MATEMATICKÉ SÚŤAŽE   

Matematická olympiáda OK        3.miesto  - Ema Ceheľská V.A 

Pytagoriáda OK                      2.miesto  - Ján Slaninka VII.A                       

Matematický klokan                      Ján Slaninka VII.A – školský šampión

                                                              Samuel Vargovčík I.A- úspešný riešiteľ

Fyzikálna olympiáda OK              3.miesto - Martin Olejár IX.B; na KK  úspešný riešiteľ

                                                          

ROBOTICKÉ SÚŤAŽE

Baltie 2012                            medzinárodná súťaž v programovaní v jazyku Baltík 3 sa umiestnili na 14.mieste ( 41 zúčastnených škôl v kategórii 3A)

                                              ( 0. – 3.ročník); súťaže sa zúčastnilo 8 žiakov; najúspešnejší:

Juraj Dvorščák, Patrik Gargalík, Štefan Jaklovský z III.A

 

Robo Cup League (regionálne kolo)           Kategórie:       Robotická hra - 1.miesto

                                                                                              Robot dizajn - 2.miesto

                                                                                              Tímová práca -  2.miesto

                                                                                               Celkový víťaz – 2.miesto

Tím žiakov z IX.B – Martin Cehelský, Zuzana Dobrovičová, Mária Hudáková, Martin Kuchár, Martin Olejár,  Mária Šimčíková.

Postup na semifinále krajín V4 v Gdaňsku im umiestnenie nepriniesol.

 

Robo Cup Junior  celoslovenská súťaž s medzinárodnou účasťou Slovincov - Sabinov

                               Kategórie:     Tanec robotov – Patrik Škovranko IX.B, Dávid Záleta IX.B -2.miesto

                                                     Záchranár A – Martin Kuchár IX.B, Martin Olejár IX.B - 1.miesto

                                                          Konštrukcia – Ján Slaninka VII.A, Dominik Tkáčik VIII.A -2.miesto

                                                                    

SPEVÁCKE SÚŤAŽE: 

Slávici z lavice OK          2.miesto - Natália Kuchárová IV.A

Slávik Slovenska OK       2.miesto - Tamara Tomašková IX.A

                                          3.miesto - Dominika Gargalíková V.A

Pieseň pre sv. Otca            strieborné pásmo - Mária Šimčíková IX.B

                                            bronzové pásmo -  Anna Mária Smetanková VII.A

                                                        Zuzana Dobrovičová IX.B                                          

                                  

Literárne súťaže: 

saRM                               Lívia Guľášová IV.A ; vlastná tvorba – ocenená

                                               Mária Šimčíková IX.B; prednes poézie – ocenená

Hviezdoslavov Kubín OK           2.miesto -  Mária Šimčíková IX.B

Regionálna súťaž v rétorike       2.miesto - Anna Mária Homzová VIII.B

 

BIOLOGICKÉ SÚŤAŽE:

Biologická olympiáda OK   1. miesto v botanike a na KK 6. miesto -  Anna Mária Homzová VIII.B

                                               3.miesto v zoológii - Martin Kolek  VII.A

BIBLICKÉ SÚŤAŽE   

Biblická olympiáda OK      1. miesto  a  6.miesto v  Arcediecéznom kole : Zuzana Kovalíková IX.B

                                                                                                                   Marianna Tarbajová VI.A

                                                                                                                   Ján Slaninka VII.A

 

Dedičstvo Otcov zachovaj nám Pane     2.miesto Arcidiecézne kolo      Mária Hudáková IX.B

                                                                                                                   Alexandra Boriščáková IX.B

                                                                                                                   Anna Mária Homzová VIII.B

    

FILMOVÉ SÚŤAŽE  

Súťaž TELL IT QUICK       1.miesto                 Vladimír Šoltýs VIII.B

Junior film v Čechách           čestné uznanie      Bibiana Jurčáková , Zuzana Lukáčová z VIII.B

 

Športové súťaže:

Atletika OK:              1.miesto - beh na 60 m   Feketeová Kamila VIII.B

                                                1.miesto - beh na 60 m   Jozef Lipták VIII.B; 5.miesto KK

                                                1.miestoštafeta dievčat 4  x  60 m (Tomašková Tamara IX.A, Macejková 

                                                             Ina  VIII.A, Jusková  Frederika VIII.A, Feketeová

                                                             Kamila VIII.A)

                                           2.miestoštafeta chlapcov 4  x  60 m (Nagy Matúš IX.A, Sirotňák Dalibor

                                                             IX.B, Nehila Martin VIII.A, Kristián Kropiľák IX.B

                                            2.miesto – Kuchár Martin IX.B – vrh guľou

                                            2.miesto – Macejková Ina VIII.A – beh na 60 m

                                            2.miesto – Jusková Frederika  VIII.A – beh na 300 m

                                            3.miesto – Petrušová Laura VII.A – hod kriketovou loptičkou

                                            3.miesto – Sirotňák Dalibor IX.B – hod kriketovou loptičkou

 

Súťaže družstiev

  atletika                                 2.miesto – družstvo dievčat: Lukáčová Zuzana VIII.B, Gaľová Monika

                                                            IX.A, Gajdošová Simona VII.A, Petrušová Laura VII.A,

                                                            Dobrovičová Mária VIII.B, Eštočáková Veronika IX.B,  

                                                           Tomašková Tamara IX.A,  Macejková Ina VIII.A, Jusková

                                                            Frederika VIII.A, Feketeová  Kamila  VIII.B

                                           2.miesto – družstvo chlapcov: Kropiľák Kristián IX.B, Solár Samuel IX.B,

                                                             Sirotňák Dalibor IX.B, Kuchár Martin IX.B, Kandráč Šimon

                                                             IX.B, Lipták Jozef VIII.B, Nehila Martin VIII.A, Alexi Dávid

                                                             IX.A,  Maľarik Tomáš VIII.B, Nagy Matúš IX.A

 

Basketbal OK 

                                             2.miesto – Kuchár Martin IX.B, Kropiľák Kristián IX.B, Solár Samuel  

                                                          IX.B,  Sirotňák Dalibor IX.B, Olejár Martin IX.B, Kandráč Šimon

                                                         IX.B,  Lipták Jozef VIII.B, Dzurik Benedikt VIII.A, Nehila Martin    

                                                         VIII.A,  Maľarik Tomáš VIII.B, Slaninka Daniel VIII.A, Tkáčik

                                                         Dominik VIII.A, Žilka Kristián VIII.A, Havrila Marek VIII.A, 

                                                         Dvorščák  Pavel VII.A, Janič Jozef VII.A, Krehlík Lukáš VII.A

 

Badminton OK                     2.miesto – družstvo chlapcov Hovan Miloš VI.A, Dragoň Erik VI.A

                                    3.miesto – družstvo dievčat: Zborovjanová Kamila V.A, Štefániková

                                                      Kristína VI.A

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria