• POUŽITIE ZÁPISNÉHO LÍSTKU
    • POUŽITIE ZÁPISNÉHO LÍSTKU

    • 22.09.2016 14:09
    • Zápisným lístkom zapisuje zákonný zástupca svoje dieťa na strednú školu, kde bol žiak prijatý. 

     Čo je obsahom zápisného lístku? 

     1. Zápisný lístok obsahuje údaje o žiakovi: meno a priezvisko dátum narodenia rodné číslo žiaka adresa trvalého bydliska meno a priezvisko zákonného zástupcu 

     2. Zápis na SŠ a zrušenie zápisu. 

    • viac
    • Dôležité internetové stránky

    • 22.09.2016 13:58
    • www.svsmi.sk  – podrobný prehľad stredných škôl a ich odborov na celom  Slovensku s možnosťou nahliadnuť do domovskej stránky každej školy 
     www.povolania.eu   - možnosť otestovať svoje záujmy, schopnosti, talent aj  s ponukou    vhodného typu štúdia 
     www.istp.sk - internetový sprievodca trhom práce 
     www.upsvar.sk - stránka úradu práce 
     www.nucem.sk  - podrobné informácie o Celoslovenskom testovaní deviatakov Testovanie 9 
    • viac
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • skola@czssabinov.sk
   • Správca obsahu: kovalik.j@czssabinov.sk
   • Webmaster: kovalik.j@czssabinov.sk
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k@czssabinov.sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j@czssabinov.sk
   • Ing.Zuzana Ondková 051/4521 639 ondkova.z@czssabinov.sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m@czssabinov.sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Silvia Labudová 051/4525 103 0950 381 714 silvi.labudova@gmail.com
  • Prihlásenie