• 19. - 25. november

  Trieda:
  Typ:
  • Pon19. 11.
  • 1.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PZ s. 40 dok. + malý prac. list
  • 2.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   40/4
  • 3.A Celá trieda
   ·
   Písomka
   Anglický jazyk
   :
   doctor,family,farmer,fireman,happy
  • 4.A
   ·
   domáca úloha
   Katolícke náboženstvo
   :
   Naša trieda má patronát nad sv.omšou o 7:05 v šk.kaplnke. Príchod žiakov o 6:50.
  • 4.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   24/1 dokončiť, PZ 18/4
  • 5.B Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   Anglický jazyk
   :
   Test 2. lekcia
  • 6.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Roztriediť zoznam slov, ktoré ste dostali do 3 stĺpcov v zošite. 1. stĺpec - neutrálne slová, druhý - citovo zafarbené kladne, tretí - citovo zafarbené - záporne. Papierik so slovami prilepiť do zošita.
  • 7.A Celá trieda
   ·
   Písomka
   Geografia
   :
   Teoretická časť- Geografia Európy
  • 8.A Celá trieda
   ·
   Písomka
   Anglický jazyk
   :
   Minulý čas a predprítomný čas
  • 8.B
   ·
   domáca úloha
   Občianska náuka
   :
   Príprava projektov
  • 9.A Chlapci
   ·
   Písomka
   Katolícke náboženstvo
   :
   Credo 1
  • Uto20. 11.
  • 1.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PZ s. 42 dokončiť
  • 1.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   d.ú. diktát / cvičný zošit 10 slabík ,slov /
  • 1.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Čít
  • 5.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Učebnica str. 57/8, 67/9
  • 6.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Učebnica str. 121/1., 123/15.
  • 7.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Umelecký prednes zvoleného textu - výber z týchto možností:
   Ján Smrek: Najčistejšia láska (s. 17)
   alebo Július Lenko: Dcérke (s. 18)
   alebo obe básne Vojtecha Mihálika: Boháčka, Za rúčky (s. 20-21)
   termín prednesu na hodine: 27. a 29. 11. 2018
  • 8.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Zbierka str. 76/14-najprv roznásobiť zátvorky a potom počítať klasicky.
  • 8.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Z textu Ľúbostná pieseň (R. M. Rilke) - vypísať po jednom príklade na umelecké jazykové prostriedky (metafora, prirovnanie, personifikácia, epiteton, básnická otázka)
  • 9.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Učebnica str. 83/15., 84/17.-pozor na mínus pred zlomkom
  • Str21. 11.
  • 1.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   čítať str. 69, písanie po str. 39
  • 4.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   24/2 č.9, 24/3
  • 6.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   126/32, 127/33
  • 7.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Dokončiť pracovný list
  • 7.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Z pracovného listu "graf/tabuľka" - úloha č. 6 - vytvoriť druhý graf spoločný za všetky triedy v tabuľke.
  • 8.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Zbierka 77/21.- 5-minútovka z rovníc
  • Štv22. 11.
  • 5.A Celá trieda
   ·
   Ústne skúšanie
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Prednes básne
  • 5.B Celá trieda
   ·
   Kratučký testík
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Rozprávky - opakovanie (sústrediť sa na charakteristiku pojmov, ktoré sme sa v tomto celku naučili)
  • 6.A Celá trieda
   ·
   Kratučký testík
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Celok "piesne" - s. 30-37
  • 7.B Celá trieda
   ·
   Písomka
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Celok "Piesne" + základy z celku "Básne"
  • 8.A
   ·
   domáca úloha
   Biológia
   :
   písomka+priniesť čistý,veľký dvojhárok, dlhé pravítko
  • 8.A Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   Biológia
   :
   Životné procesy organizmov (s. 8-23)
  • 8.A Celá trieda
   ·
   Kratučký testík
   Geografia
   :
   Slepá mapa - vodstvo SR (rieky, vodné nádrže)
  • 8.B Celá trieda
   ·
   Písomka
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Opakovanie (s.5 - 21)
  • Pia23. 11.
  • 5.B Celá trieda
   ·
   Projekt
   Anglický jazyk
   :
   My family
  • 8.A Celá trieda
   ·
   Písomka
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   3. kontrolný diktát - PM zakončené na -er -el
  • 8.B
   ·
   domáca úloha
   Hudobná výchova
   :
   Napiste 2 slovenske pesničky ktore sa vam pacia. Na papier, vsetky slova. 1 ludova a 1 moderna
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • skola@czssabinov.sk
   • Správca obsahu: kovalik.j@czssabinov.sk
   • Webmaster: kovalik.j@czssabinov.sk
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k@czssabinov.sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j@czssabinov.sk
   • Ing.Zuzana Ondková 051/4521 639 ondkova.z@czssabinov.sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m@czssabinov.sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Silvia Labudová 051/4525 103 0950 381 714 silvi.labudova@gmail.com
  • Prihlásenie