• 17. - 23. september

  Trieda:
  Typ:
  • Pon17. 09.
  • 3.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Pracovný zošit s. 7/6
  • 3.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Pracovný zošit str.2/1
  • 4.A
   ·
   domáca úloha
   Vlastiveda
   :
   PU 5/4, 5, 6
  • 5.B Celá trieda
   ·
   Kratučký testík
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Delenie hlások (samohlásky, dvojhlásky, spoluhlásky) Spoluhlásky - podľa mäkkosti a znelosti
  • Uto18. 09.
  • 5.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   PRACOVNÝ LIST "Pozvánka do knižnice" - roztriediť slová v časti "zopakuj si" + úloha č. 5
  • Str19. 09.
  • 5.A Celá trieda
   ·
   Kratučký testík
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Hlásky, i,í, y, ý
  • 5.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Dokončiť úlohu 9/4
  • 6.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Vytvoriť pohľadnicu z dovolenky alebo z nejakého pobytu rodinnému príslušníkovi alebo kamarátovi/kamarátke s dôrazom na správnosť adresy a obsahovú a formálnu stránku textu (aby text obsahoval základné veci, ktoré má obsahovať)
   Stačí zadnú stranu pohľadnice načrtnúť priamo do zošita.
  • 6.A CJ2
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Slovíčka (activity - sports centre)
  • 7.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Napísať do slohových zošitov súkromný list na zadanú tému. Rozsah: polovica strany A4.
  • 8.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Úloha 9/3 - 10 slovných spojení podľa zadania.
  • 9.A Chlapci
   ·
   Ústne skúšanie
   Katolícke náboženstvo
   :
   Nicejsko-carihradské vyznanie viery
  • Štv20. 09.
  • 3.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Pracovný zošit s.7/5 a s.9/7
  • 3.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Učebnica s.7/5
  • Pia21. 09.
  • 3.A
   ·
   domáca úloha
   Prírodoveda
   :
   Doplniť "Moje poznámky" na s.3 a naučiť sa ich.
  • 6.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Vety podľa obsahu - vypísať po 1 vete na každý typ z ukážky v úlohe 8/1
  • 8.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Úloha č. 2 a 3 z pracovného listu - zameranie na vid slovies.
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • skola@czssabinov.sk
   • Správca obsahu: kovalik.j@czssabinov.sk
   • Webmaster: kovalik.j@czssabinov.sk
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k@czssabinov.sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j@czssabinov.sk
   • Ing.Zuzana Ondková 051/4521 639 ondkova.z@czssabinov.sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m@czssabinov.sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Silvia Labudová 051/4525 103 0950 381 714 silviasamkova@centrum.sk
  • Prihlásenie