• Tehlička 2017
     • Tehlička 2017

     • Ďakujeme všetkým, ktorí sa aktívne zapojili do zbierky Tehlička 2017. Svojimi modlitbami a finančnými darmi sme pomáhali rovesníkom z Južného Sudánu, pre ktorých saleziáni zabezpečujú jedlo pre žiakov z tábora, vzdelávacie a voľnočasové aktivity, hygienické balíčky a ďalšiu pomoc. Vyzbierali sme 120 EUR.

    • Plavecký výcvik
     • Plavecký výcvik

     • Tohtoročný plavecký výcvik začala 5.B  Žiaci boli usilovní a plávali ako rybky v mori. Popri zdokonalení sa v plaveckých štýloch sme nazabudli ani na šmykalky a topogan, kde sa deti vyšantili do sýtosti.

    • Krásny úspech našich biblistov
     • Krásny úspech našich biblistov

     • V deň sv. Marka sa trom horlivcom za Božie slovo – Matúšovi Badaničovi, Filipovi a Terke Tarbajovcom - podaril obdivuhodný čin v histórii jubilujúcej CZŠ sv. Jána Krstiteľa. zápase o pravé hodnoty v diecéznom kole Biblickej olympiády v Košiciach obsadili medailovú pozíciu s jednobodovým odstupom od druhého a trojbodovým rozdielom od prvého miesta. K bronzovému úspechu napredovali zamýšľajúc sa v Prvej Mojžišovej knihe nad počiatkom sveta a stvorením človeka. V spoločnosti Sudcov, proroka Daniela a apoštola Pavla sa odhodlali k zachovaniu a obhajobe pravých hodnôt aj dnešnom svete. Úspech našich žiakov je potvrdením toho, že Božie slovo – „prilba spásy a meč Ducha“ (Ef 6,17) má dôležité miesto na našej CZŠ i v našom meste, no predovšetkým v našom srdci.

    • Okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín
     • Okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

     • 27. marca sa v priestoroch ZŠ Komenského v Sabinove uskutočnilo okresné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Naša škola mala zastúpenie vo všetkých kategóriách. Talentované recitátorky predviedli svoj rečnícky talent a so cťou reprezentovali svoju školu.

      Dievčatá: Sofia Štofaníková, Lucia Sečová, Klaudia Imrichová, Natália Polohová, Adela Gaľová a Terézia Müllerová sa nestratili vo veľkom počte zúčastnených, ale naopak prednášali svoje texty ako „profesionálky“. Odborná porota ich pochválila a odovzdala im cenné rady do budúcna.

      Dve z našich obsadili tieto cenné miesta: Adela Gaľová sa umiestnila na peknom treťom mieste v prednese poézie. Natália Polohová „zahviezdila“ prednesom Uličianskeho Malej princeznej, a preto s prehľadom zvíťazila vo svojej kategórii. Bude nás aj tento rok reprezentovať na krajskom kole súťaže.

      Všetkým dievčatám ďakujeme a blahoželáme. Natálii držíme palce.

    • Matematická pytagoriáda
     • Matematická pytagoriáda

     • Aj v tomto školskom roku naši žiaci zabojovali a úspešne reprezentovali našu školu v matematickej pytagoriáde. Úlohy boli náročné, no ani to ich neodradilo. Medzi úspešných sa zaradili: Adrián Seč (kategória P3),Terézia Tarbajová (kategória P6). Krásne 1. miesto obsadil: Samuel Vargovčík (kategória P6). Srdečne im blahoželáme a prajeme veľa úspechov nielen pri súťažiach, ale aj v ďalšom štúdiu.

    • Deň kresťanských učiteľov
     • Deň kresťanských učiteľov

     • Sv.omšou sme si pripomenuli patróna kresťanských učiteľov sv.Jána Krstiteľa de la Salle, ktorý mal svoj sviatok v piatok 7.apríla. V tento deň totiž v roku 1719 zomrel. Kto bol sv.Jána Krstiteľa de la Salle? Bol najstarší z desiatich detí významnej šľachtickej rodiny v Remeši vo Francúzsku.  Ani nie šestnásťročný sa stal kanonikom remešskej katedrály, čo bolo významné a výnosné miesto. No Jána to nepokazilo. Nedal sa zviesť k ľahtikárskemu a pohodlnému životu. Pokračoval vo svojich štúdiách a stal sa kňazom v roku 1678.

      V tých časoch bola núdza o dobré a bezplatné školy. Európa bola zničená vojnami. Veľa detí a mládeže nedostávalo ani základné vzdelanie, boli opustení, na ulici. Ján to so žiaľom pozoroval. Rozhodol sa pre nich založiť školy. Čoskoro sa k nemu pridalo niekoľko mladíkov a tiež začali bezplatne vyučovať a vychovávať chlapcov. Vzniklo z nich duchovné spoločenstvo – rehoľa s názvom Bratia kresťanských škôl, ľudovo „školskí bratia“. Ich hlavným cieľom bolo bojovať proti nevedomosti. Ján kvôli tomu zriadil v Remeši prvý učiteľský seminár, kde sa zdarma vzdelávali budúci vidiecki učitelia. Založil aj prvú priemyselnú školu v Európe. Žiaci sa tam učili meračstvu, staviteľstvu, kresleniu a účtovníctvu.  

      Ján de la Salle si získal obrovské zásluhy na poli škôl a vzdelávania. Je zakladateľom ľudovej školy; ako prvý urobil národný jazyk základom vyučovania (namiesto dovtedajšej latinčiny), prvý založil priemyselnú školu a takisto ako prvý založil ústav pre učiteľov. Školy sprístupnil pre široké vrstvy ľudu. Jeho rehoľa dodnes pokračuje v tejto činnosti.

   • Kontakty

    • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    • skola@czssabinov.sk
    • Správca obsahu: kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
    • kovalik.j@czssabinov.sk
    • 051/4521 639
    • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov
    • 31942202
    • 2020722627
    • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
    • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
    • Ing.Zuzana Ondková 051/4521 639 ondkova.z(zavinac)czssabinov(bodka)sk
    • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
    • Silvia Labudová 051/4525 103 0950 381 714 labudova.s(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Prihlásenie