• Ako môže šach pomáhať školákovi?

    • Názov akcie                     reprezentoval/meno, trieda/                                        umiestnenie /OK,KK/

      

     Fyzikálna olympiáda            Ladislav Janiga IX.B                                                1. miesto OK; KK - ÚR

                                                  Miloš Jaklovský IX.B                                                 3. miesto OK

     Biologická olympiáda           Eva Homzová IX.B                                                  OK – 1.miesto; KK - 4.miesto

                                                    Anna Mária Homzová VII. B                                   OK – 1.miesto; KK - ÚR

                                                    Soňa Cehelská VIII. B                                              OK – 3 .miesto

     Geografická olympiáda       Ladislav Janiga IX.B                                                OK-1. miesto

     Mat. olympiáda                    Ladislav Janiga IX. B                                               OK - 2. miesto

     Olympiáda v angl.jazyku     Barbora Pružinská VII.B                                          OK – 3.miesto

                                                   

     ROBOTICKÉ SÚŤAŽE

     Baltik 2011                            Marcel Baňas, Dominik Šoltýs IV.B                        KK – 1. miesto

     RoboCup 2011                     Martin Olejár VII.B, Ján Slaninka VI.A,

     Patrik Škovranko, Dávid Záleta, Martin Kuchár VIII.B      celoslovenské kolo 2. a 1. miesto

     First Lego League                Eva Homzová, Miloš Jaklovský, Laco Janiga IX.B,          národné kolo – 2.miesto

                                                    Martin Cehelský, Martin Kuchár, Martin Olejár,

                                                    Dávid Záleta, Patrik Škovranko VIII.B,

     Ján Slaninka VI.A

                            

     SPEVÁCKE SÚŤAŽE:                                                                                            

     Slávici z lavice                      Anna Mária Smetanková VI.A                                 OK – 1.miesto; KK-2.miesto

                                       

     Literárne súťaže:

     Hviezdoslavov Kubín           Mária Šimčíková VIII. B                                          OK - 3. miesto                      

                                                    Anna Mária Homzová IX.B                                      OK – 1. miesto

      

     SARM                                   Anna Mária Homzová VII.B                                    ocenená

     FILMOVÉ SÚŤAŽE  

     -postup na celoslovenské kolo filmovej súťaže CINEAMA 2011 a účasť v hlavnej súťaži medzinárodného filmového festivalu vo Varšave Dozwolone do 21. rokov:

     Zuzana Kovalíková, Dávid Dráb, Patrik Škovranko, Dávid Záleta, Martin Olejár, Zuzana Lukáčová, Bibiána Jurčáková, Vladimír Šoltýs, Benedikt Dzurík, Daniel Slaninka, MariánTomajka, Agáta Kandráčová, Jana Bujňáková

      

     Športové súťaže:

     Futbal – žiaci 4. a 5. ročníkov: Marek Ernst, Jakub Konečný, Patrik Kall, Dominik Žvanda, Dominik Šoltýs, Gabriel Marcinčin, Erik Dragoň, Miroslav Mikolaj, Kristián Kvašňák, Miroslav Lichvár, Gabriel Galeštok, Miloš Hovan

                                                                                                                                                  OK - 3.miesto

      

     Florbal  - žiaci 5.,6.,7. ročníkov: Erik Dragoň, Filip Varga, Dominik Tkáčik, Jozef Lipták, Kristián Žilka, Marek Havrila, Martin Kolek

                                                                                                                                                  OK – 3. miesto

      

     Cezpoľný beh: 1.miesto OK družstvo chlapcov – Kropiľák Jakub, Kropiľák Kristián, Miloš Fekete

                                1.miesto OK jednotlivci - Kropiľák Jakub

                                3.miesto KK družstvo chlapcov – Kropiľák Jakub,  Kropiľák Kristián, Semaník Matej

      

     Florbal           2. miesto OK družstvo chlapcov: Zboray Jaro, Zboray Pavol, Peter Grinč, Stano Eliáš, Martin Nehila, Kropiľák J.,K., Semaník Matej, Matija Jakub, Halaj Filip, Fekete Miloš, Surmik Igor, Lichvár Dalibor

      

     Basketbal       1.miesto OK družstvo chlapcov: Jaklovský Miloš, Žilka Damián, Dzurik Benedikt, Slaninka..., Semaník Matej, Kropiľák Jakub, Kropiľák Kristián, Fekete Miloš, Zboray Jaro, Zboray Pavol, Surmik Igor, Lichvár Dalibor, Kuchár Martin, Solár Samuel, Sirotňák Dalibor

      

     Atletika – OK jednotlivci:   1.miesto -  skok do výšky – Zahuráková Daniela

                                                    2.miesto - vrh guľou – Horňák Vojtech

                                                    2.miesto – skok do diaľky –Ceheľská Soňa

                                                    2.miesto – hod kriketovou loptičkou – Zboray Pavol

                                                    3.miesto – beh na 60 m – Semaník Matej

                                                    3.miesto – beh na 1000 m – Fekete Miloš

                                                    3.miesto – vrh guľou – Molčan Martin

                                                    3.miesto – beh na 60 m – Ceheľská Soňa

                                                   

     Atletika – OK Družstvá:     3.miesto /dievčatá/ – Zahuráková Daniela, Loučková Daniela, Homzová

     Eva, Tomašková Tamara, Feketeová Kamila, Ceheľská Soňa, Lukáčová Zuzana, Jusková Frederika, Borzová Annamária, Gajdošová Simona

                                                    2.miesto/chlapci/ – Mišenčík Peter, Horňák Vojtech, Molčan Martin, JaklovskýMiloš, Kropiľák Jakub, Kropiľák Kristián, Fekete Miloš, Zboray Pavol, Semaník Matej, Surmik Igor

      

     BIBLICKÉ SÚŤAŽE    

     Dedičstvo otcov:                   Šimčíková Mária VIII.B                               2.miesto v arcidiecéznom kole

                                                    Hudáková Mária VIII.B

                                                    A.M. Homzová VII.B

  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • skola@czssabinov.sk
   • Správca obsahu: kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • kovalik.j@czssabinov.sk
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Zuzana Ondková 051/4521 639 ondkova.z(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Silvia Labudová 051/4525 103 0950 381 714 labudova.s(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie