• Nadpis

    • MATEMATICKÉ SÚŤAŽE   

     Matematická olympiáda OK        Slaninka Ján 8.r.                           2.miesto

     Pytagoriáda OK                           Slaninka Ján 8.r.                           1.miesto

                                                          Vargovčík Samuel 2.r.                  1.miesto

     Matematický klokan                    Vargovčík Samuel 2.r.          školský šampión

     Fyzikálna olympiáda OK             Šoltýs Vladimír 9.B               2.miesto

      

     ROBOTICKÉ SÚŤAŽE

     Baltie 2013  KK                           

     (kategória A 0. - 3. roč.)      Vargovčík Samuel 2.roč. – 1.miesto

     Ferenc Peter 1.A   – 2.miesto

      

     (kategória B 4.- 6. roč.)       Jaklovský Štefan 4.roč. – 1.miesto

     Gargalík Patrik 4.roč. – 2.miesto

                                                  Nemergut Filip 4.roč. – 3.miesto

      

     Vargovčík Samuel 2.r.        - 2.miesto ( medzinárodná súťaž)

                                                                             

     Robo Cup Junior                Guláš Samuel 6.B, Hužvár Martin 5.roč., Girašek Erik

                                                  5.roč.  - 1.miesto

      

     FLL                                      Šoltýs Vladimír 9.B, Tkáčik Dominik 9.A, Homzová

                                                  Anna Mária 9.B, Škovranková Miroslava 8.A,

                                                  Gajdošová Simona 8.A, Guláš Samuel 6.B      -

                                                  1.miesto v prezentácii výsledkov projektu; 3. miesto

                                                  robot dizajn v regionálnom kole

      

      Literárne súťaže: 

     Hviezdoslavov Kubín OK      Werblanski Štefan 4.roč., - 2.miesto

                                                     Slaninková Laura 7.A – 3.miesto

                                                     Homzová Anna Mária 9.B – 3.miesto

     Regionálna súťaž v rétorike Homzová Anna Mária 9.B – 1.miesto (účasť aj

                                                     v celoslovenskom kole)

       

     BIBLICKÉ SÚŤAŽE   

     Biblická olympiáda OK      Slaninka Ján 8.A, Petrušová Laura 8.A, Tarbajová

             Dekanátu                     Marianna 7.A – 2.miesto

      

     FILMOVÉ SÚŤAŽE  

      

     Festival Dozwolone DO21 Waršava      Do festivalovej prehliadky sa medzi 57

     filmov z Európy dostal film Laury

                                                                     Petrušovej a Viktórie Krescankovej Mosty

      

     KARLÍN FILM FEST PRAHA            Do festivalovej prehliadky sa dostali filmy

                                                                     Mariána Tomajku Škrečky na dovolenke

                                                                     a Vlakom na ceste okolo sveta a film Vlada

                                                                     Šoltýsa The Evolution Of Energy World

      

     CINEAMA 2013                           Do celoslovenskej súťaže sa dostal film Mariána

                                                            Tomajku Škrečky na dovolenke

      

     Športové súťaže:

     Atletika OK:     Lipták Jozef 9.B – 1.miesto beh na 300 m

                                Lipták Jozef 9.B, Nehila Martin 9.A, Dzurik Benedikt 9.A, Maľarik

                               Tomáš 9.B – 1.miesto štafeta chlapcov 4 x 60 m

                              

                               Feketeová Kamila 9.B – 2.miesto beh na 60 m

                               Jusková Frederika 9.A – 2.miesto beh na 300 m

                               Petrušová Laura 8.A - 2.miesto hod kriketovou loptičkou

                               Maľarik Tomáš 9.B – 2.miesto beh na 1 000 m

                               Lipták Jozef 9.B – 2.miesto beh na 60 m

                               Macejková Ina 9.A – 3.miesto beh na 60 m

                               Gajdošová Simona 8.A – 3.miesto skok do diaľky

                               Petrušová Laura 8.A - 3.miesto vrh guľou

      

     Súťaže družstiev:

       atletika

                               Lipták Jozef, Maľarik Tomáš, Tkáčik Dominik, Nehila Martin,

                               Dvorščák Pavol, Slaninka Daniel, Malcovský Mikuláš, Mikolaj

                               Kristián, Havrila Marek, Dzurik Benedikt  - 1.miesto

      

                               Mišenčíková Lucia, Sarossyová Simona, Bujňáková Jana,

                               Feketeová Kamila, Macejková Ina, Jusková Frederika, Lukáčová

                               Zuzana, Gajdošová Simona, Petrušová Laura, Zborayová Mária –

                               2.miesto

      

     Basketbal OK 

                               Havrila Marek, Nehila Martin, Lipták Jozef, Dzurik Benedikt,

                               Tkáčik Dominik, Slaninka Daniel, Dvorščák Pavol, Janič Jozef,    

                               Krehlík Lukáš, Malcovský Mikuláš, Kravec Adam, Maľarik

                               Tomáš, Žilka Kristián – 1.miesto

                              

     Futbal ml žiaci        OK   Mikolaj Miroslav, Dragoň Erik, Varga Filip, Smrek Dávid,   

                                         Hovan Miloš, Slaninka Dávid, Jaco Martin, Kvašňák Kristián

                                    – 3.miesto  

      

     Pomôž škole a chráň prírodu

     Najlepší  zberači tetrapakov: Matej Revák 5.roč., Viktória Lukáčová 6.B, Alena Mihalíková 7.roč.

  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • skola@czssabinov.sk
   • Správca obsahu: kovalik.j@czssabinov.sk
   • Webmaster: kovalik.j@czssabinov.sk
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k@czssabinov.sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j@czssabinov.sk
   • Ing.Zuzana Ondková 051/4521 639 ondkova.z@czssabinov.sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m@czssabinov.sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Silvia Labudová 051/4525 103 0950 381 714 silvi.labudova@gmail.com
  • Prihlásenie