• Dňa: 15.6.2002 ... Oslavujeme
    • Dňa: 15.6.2002 ... Oslavujeme

    • 09.04.2014 10:24
    • K dôstojnému a slávnostnému priebehu osláv 10. výročia existencie školy prispeli všetci učitelia, nepedagogickí zamestnanci, ale aj rodičia našich žiakov.
     Oslavy začali slávnostnou sv. omšou vo farskom kostole sv. Jána Krstiteľa, ktorú celebroval pomocný biskup mons. Bernard Bober....
    • viac
    • K jubileu

    • 09.04.2014 09:45
    • Dňa 5. júna vznikla na základe zriaďovacej listiny vtedy Rímskokatolíckeho biskupského úradu v Košiciach cirkevná základná škola sv. Jána Krstiteľa v Sabinove. Do siete základných škôl našej republiky bola MŠ SR zaradená 1. septembra 1992. V týchto dňoch si teda pripomíname 10. výročie svojej existencie.
     Okrúhle jubileum ponúka príležitosť zastaviť sa, obzrieť sa späť, zamyslieť sa nad tým, čo sa nám vo výchove a vzdelávaní v duchu kresťanskej viery podarilo dosiahnuť, čo zostáva aj naďalej naším blízkym či vzdialenejším cieľom. Nazrime teda do života školy. ...
    • viac
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • skola(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Správca obsahu: kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • kovalik.j@czssabinov.sk
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Zuzana Ondková 051/4521 639 ondkova.z(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Silvia Labudová 051/4525 103 0950 381 714 labudova.s(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie