• 25 rokov našej školy v obrazoch
     • 25 rokov našej školy v obrazoch

     • Skvúca je a nevädnúca múdrosť, ľahko ju uzrú tí, čo ju milujú, nájdu ju tí, čo ju hľadajú. (Múd 6,12). V duchu týchto slov sa pred 25 rokmi otvorili žiakom brány našej školy. Dostali možnosť získavať nielen vedomosti, ale aj životnú múdrosť vychádzajúcu z poznania poriadku sveta a kresťanskej viery. Generácie žiakov mali príležitosť v rodinnom prostredí, v atmosfére priateľstva, v súlade s najnovšími trendami vo vzdelávaní a v rozvíjaní náboženského poznania rásť po osobnostnej i ľudskej stránke.

      Výročie školy je vhodnou príležitosťou zastaviť sa a pripomenúť si chvíle, ktorými naša škola počas týchto rokov žila. Žiaci, zamestnanci, rodičia a priatelia školy, tí všetci písali jej históriu a my by sme si ju chceli v týchto dňoch pripomenúť. Aj prostredníctvom dobových fotografií Vám chceme predstaviť 25 rokov našej školy. Chceme požiadať aj našich absolventov, aby sa s nami podelili o svoje zážitky zo školy a napísali nám ich na email: kovalik.j@czssabinov.sk . Tiež by sme boli vďační za absolventské fotografie, predovšetkým z rokov 1992/93 až po šk.rok 2003/2004, ktoré je možné zaslať tiež na uvedený email.

      Od 4.mája 2017 budeme postupne uverejňovať fotografie z histórie našej školy. Ak sa Vám pri nich vynoria milé spomienky, môžete sa s nimi podeliť aj s nami.... J

    • Úspešní riešitelia Matematickej olympiády
     • Úspešní riešitelia Matematickej olympiády

     • Ani na okresnom kole matematickej olympiády sa naši žiaci nenechali zahanbiť. Zapotili sa pri troch náročných úlohách, na ktoré im boli dopriate 2 hodiny. Aj mená našich žiakov svietili pri úspešných riešiteľoch. Našu školu úspešne reprezentovali: Peter Švec (M5), Samuel Vargovčík (M6), Terézia Tarbajová (M6), Michal Verbovský (M8). Srdečne im blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov.

    • Tehlička 2017
     • Tehlička 2017

     • Ďakujeme všetkým, ktorí sa aktívne zapojili do zbierky Tehlička 2017. Svojimi modlitbami a finančnými darmi sme pomáhali rovesníkom z Južného Sudánu, pre ktorých saleziáni zabezpečujú jedlo pre žiakov z tábora, vzdelávacie a voľnočasové aktivity, hygienické balíčky a ďalšiu pomoc. Vyzbierali sme 120 EUR.

    • Plavecký výcvik
     • Plavecký výcvik

     • Tohtoročný plavecký výcvik začala 5.B  Žiaci boli usilovní a plávali ako rybky v mori. Popri zdokonalení sa v plaveckých štýloch sme nazabudli ani na šmykalky a topogan, kde sa deti vyšantili do sýtosti.

    • Krásny úspech našich biblistov
     • Krásny úspech našich biblistov

     • V deň sv. Marka sa trom horlivcom za Božie slovo – Matúšovi Badaničovi, Filipovi a Terke Tarbajovcom - podaril obdivuhodný čin v histórii jubilujúcej CZŠ sv. Jána Krstiteľa. zápase o pravé hodnoty v diecéznom kole Biblickej olympiády v Košiciach obsadili medailovú pozíciu s jednobodovým odstupom od druhého a trojbodovým rozdielom od prvého miesta. K bronzovému úspechu napredovali zamýšľajúc sa v Prvej Mojžišovej knihe nad počiatkom sveta a stvorením človeka. V spoločnosti Sudcov, proroka Daniela a apoštola Pavla sa odhodlali k zachovaniu a obhajobe pravých hodnôt aj dnešnom svete. Úspech našich žiakov je potvrdením toho, že Božie slovo – „prilba spásy a meč Ducha“ (Ef 6,17) má dôležité miesto na našej CZŠ i v našom meste, no predovšetkým v našom srdci.

    • Okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín
     • Okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

     • 27. marca sa v priestoroch ZŠ Komenského v Sabinove uskutočnilo okresné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Naša škola mala zastúpenie vo všetkých kategóriách. Talentované recitátorky predviedli svoj rečnícky talent a so cťou reprezentovali svoju školu.

      Dievčatá: Sofia Štofaníková, Lucia Sečová, Klaudia Imrichová, Natália Polohová, Adela Gaľová a Terézia Müllerová sa nestratili vo veľkom počte zúčastnených, ale naopak prednášali svoje texty ako „profesionálky“. Odborná porota ich pochválila a odovzdala im cenné rady do budúcna.

      Dve z našich obsadili tieto cenné miesta: Adela Gaľová sa umiestnila na peknom treťom mieste v prednese poézie. Natália Polohová „zahviezdila“ prednesom Uličianskeho Malej princeznej, a preto s prehľadom zvíťazila vo svojej kategórii. Bude nás aj tento rok reprezentovať na krajskom kole súťaže.

      Všetkým dievčatám ďakujeme a blahoželáme. Natálii držíme palce.

    • Matematická pytagoriáda
     • Matematická pytagoriáda

     • Aj v tomto školskom roku naši žiaci zabojovali a úspešne reprezentovali našu školu v matematickej pytagoriáde. Úlohy boli náročné, no ani to ich neodradilo. Medzi úspešných sa zaradili: Adrián Seč (kategória P3),Terézia Tarbajová (kategória P6). Krásne 1. miesto obsadil: Samuel Vargovčík (kategória P6). Srdečne im blahoželáme a prajeme veľa úspechov nielen pri súťažiach, ale aj v ďalšom štúdiu.

    • Deň kresťanských učiteľov
     • Deň kresťanských učiteľov

     • Sv.omšou sme si pripomenuli patróna kresťanských učiteľov sv.Jána Krstiteľa de la Salle, ktorý mal svoj sviatok v piatok 7.apríla. V tento deň totiž v roku 1719 zomrel. Kto bol sv.Jána Krstiteľa de la Salle? Bol najstarší z desiatich detí významnej šľachtickej rodiny v Remeši vo Francúzsku.  Ani nie šestnásťročný sa stal kanonikom remešskej katedrály, čo bolo významné a výnosné miesto. No Jána to nepokazilo. Nedal sa zviesť k ľahtikárskemu a pohodlnému životu. Pokračoval vo svojich štúdiách a stal sa kňazom v roku 1678.

      V tých časoch bola núdza o dobré a bezplatné školy. Európa bola zničená vojnami. Veľa detí a mládeže nedostávalo ani základné vzdelanie, boli opustení, na ulici. Ján to so žiaľom pozoroval. Rozhodol sa pre nich založiť školy. Čoskoro sa k nemu pridalo niekoľko mladíkov a tiež začali bezplatne vyučovať a vychovávať chlapcov. Vzniklo z nich duchovné spoločenstvo – rehoľa s názvom Bratia kresťanských škôl, ľudovo „školskí bratia“. Ich hlavným cieľom bolo bojovať proti nevedomosti. Ján kvôli tomu zriadil v Remeši prvý učiteľský seminár, kde sa zdarma vzdelávali budúci vidiecki učitelia. Založil aj prvú priemyselnú školu v Európe. Žiaci sa tam učili meračstvu, staviteľstvu, kresleniu a účtovníctvu.  

      Ján de la Salle si získal obrovské zásluhy na poli škôl a vzdelávania. Je zakladateľom ľudovej školy; ako prvý urobil národný jazyk základom vyučovania (namiesto dovtedajšej latinčiny), prvý založil priemyselnú školu a takisto ako prvý založil ústav pre učiteľov. Školy sprístupnil pre široké vrstvy ľudu. Jeho rehoľa dodnes pokračuje v tejto činnosti.

    • Duchovné cvičenia zamestnancov
     • Duchovné cvičenia zamestnancov

     • V dňoch 23.- 25.marca 2017 sa zamestnanci našej školy utiahli do ústrania Domu mamy Margity v Drienici, aby prežili spoločné chvíle s naším Pánom a spolu navzájom počas duchovných cvičení. Pod duchovným vedením dona Vinca Macejka, SDB strávili čas v spoločnej modlitbe, ale i v samote; v tichu kaplnky, ale aj v nádhere Božej prírody; pri sv.omši, ale aj pri spoločne strávených chvíľach. "V mojom srdci znie, Tvoje meno len, Ježiš."  

    • Naši biblisti opäť nesklamali
     • Naši biblisti opäť nesklamali

     • V stredu 22. marca 2017 sa trojčlenné družstvo v zložení: Terézia Tarbajová (6.A), Filip Tarbaj (8.A) a Matúš Badanič (9.A) zúčastnilo okresného kola Biblickej olympiády. Svoj prvý Zápas o pravé hodnoty doviedli do víťazného konca, čím si zabezpečili postup do diecézneho kola. Naši biblisti sa budú v Prvej Mojžišovej knihe aj naďalej zamýšľať nad počiatkom sveta a stvorením človeka. V spoločnosti Sudcov, proroka Daniela a apoštola Pavla budú pokračovať v úsilí o zachovanie a obhajobu pravých hodnôt aj v dnešnom svete. Srdečne blahoželáme k úspechu a prajeme veľa šťastia v diecéznom kole súťaže.

    • ŠKD a marec mesiac kníh
     • ŠKD a marec mesiac kníh

     • Do galérie ŠKD a marec mesiac kníh boli pridané fotografie.

      Ani v mesiaci kníh nezabúdame prehlbovať našu lásku ku knihám a k čítaniu. Žiaci z nášho ŠKD navštívili mestskú knižnicu. Vypočuli si zážitkové čítanie - trošku nevšednú verziu rozprávky o Pinocciovi. Mohli si vybrať vlastný koniec príbehu a vyfarbiť obrázok. Všetci sme sa naučili, že klamať sa nesmie, a preto by sme mali hovoriť pravdu. Možnosť popozerať a prečítať si niečo z knihy využili všetci žiaci. :) Poniektorí si vybrali a vypožičali rozprávkovú knihu aj domov. Prežili sme ďalšie príjemné popoludnie medzi knihami - našimi kamarátmi.

    • Naši basketbalisti a basketbalistky úspešní v OK
     • Naši basketbalisti a basketbalistky úspešní v OK

     • Po vyraďovacích zápasoch v základných skupinách nesklamali naši vyznávači podkošovej hry ani v okresnom finále, kde skončili chlapci druhí a dievčatá na treťom mieste, čím sa zároveň stali jedinou školou v okrese, ktorá obsadila pódium obidvomi kategóriami - chlapčenskou aj dievčenskou. Úspešným športovcom blahoželáme.  

    • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2017
     • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2017

     • V priestoroch našej školy sa aj tento rok uskutočnilo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Žiaci od tých najmenších po najstarších sa zmenili na nadšených recitátorov a prednášateľov rôznych textov. Už 63. rokov ožívajú slová básní a úryvky z krásnej prózy aj vďaka tomuto podujatiu. Príjemné prostredie, „profesionálnosť“ recitátorov a radosť z krásneho slova priniesli tieto výsledky: 

    • Vynikajúce 2. miesto Andrey Ďuranovej
     • Vynikajúce 2. miesto Andrey Ďuranovej

     • Nadšenie z víťazstva našej žiačky Andrey Ďuranovej (7.A) v okresnom kole Olympiády v nemeckom jazyku a následného suverénneho postupu sa nedá porovnať s radosťou, ktorú nám aj sebe urobila vynikajúcim umiestnením v krajskom kole. Andrea uplatnila svoje výborné komunikačné zručnosti, dôvtip a kreativitu a v krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku obsadila vynikajúce 2. miesto, ku ktorému jej srdečne blahoželáme.

  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • skola@czssabinov.sk
   • Správca obsahu: kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • kovalik.j@czssabinov.sk
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Zuzana Ondková 051/4521 639 ondkova.z(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Silvia Labudová 051/4525 103 0950 381 714 labudova.s(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie