Hlavné menu

Počet návštev: 4316714
 • V poslednej vyučovací deň (utorok 22. 12. 1992) pred sviatkami Božieho narodenia sa po druhej vyučovacej hodine učitelia a žiaci našej školy, či už ako účinkujúci alebo diváci, zúčastnili na Vianočnej akadémií v kinosále MsKS. 
  03.04.2014 11:42 | viac »
 • V posledný predvianočný víkend zorganizovala ZUŠ spolu s Mestským úradom v Sabinove súťaž pre deti základných škôl. Bola určená pre hudobne a výtvarne nadané deti. 
  03.04.2014 09:23 | viac »
 • 1. miesto – starší chlapci
  2. miesto – mladší chlapci
  3. miesto – dievčatá
  4. miesto – učitelia 
  03.04.2014 09:18 | viac »
 • 8. 12. 1992
  Na prikázaný sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie sa v kostole sv. Jána Krstiteľa ráno o 8-mej hod. konala slávnostná svätá omša, na ktorej boli prítomní učitelia a žiaci našej školy. 
   
  03.04.2014 11:42 | viac »
 • Pred dňom sviatku sv. biskupa Mikuláša pripravili kňazi z farského úradu v Sabinove, učitelia spolu s rodičmi a deťmi program spojený s rozdávaním balíčkov. 
  03.04.2014 09:10 | viac »
 • V piatok 2. októbra 1992 zavítal do Sabinova Spevácky zbor slovenských učiteľov, ktorý pre nás pripravil výcovný koncert.
  03.04.2014 09:28 | viac »
 • Zoznam pracovníkov školy k 1. septembru 1992.
  03.04.2014 09:03 | viac »
 • Pax et bonum - pokoj a dobro. (Alojz Tkáč)
  16.04.2014 14:54 | viac »

Novinky

Kontakt

 • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
  9.mája 740/7
  083 01 Sabinov
 • 051/4521 639

Fotogaléria