• Voľné miesta na našej škole

  • V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Kontakt

  • Školský špeciálny pedagóg

   • Úväzok:
    100%
    Dátum nástupu:
    1.1.2018
   • Požiadavky:
    PRACOVNÉ PODMIENKY:
    - pracovné miesto vytvorené v rámci Operačného programu ľudské zdroje, výzva
    „V základnej škole úspešnejší“.

    POŽADOVANÉ PREDPOKLADY A INÉ POŽIADAVKY:
    - odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o
    pedagogických a odborných zamestnancoch:
    -- bezúhonnosť
    -- zdravotná spôsobilosť,
    -- ovládanie štátneho jazyka.

    - kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 437/2009
    Z. z.:
    -- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore špeciálna
    pedagogika
    - hodnotová orientácia založená na kresťanských princípoch,
    - samostatnosť, flexibilita, kreativita, práca s PC.

    ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV:
    - žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom, vrátane
    súhlasu uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do
    zamestnania v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
    údajov,
    - profesijný životopis,
    - kópia dokladu o vzdelaní,
    - krstný /sobášny list – cirkevný
    - odporúčanie správcu farnosti.

    TERMÍNY:
    Prihlášku s potrebnými dokladmi je potrebné doručiť osobne alebo poštou na adresu škol. Do výberového konania budú zaradení len uchádzači, ktorí spĺňajú predpoklady na obsadenie voľného pracovného miesta.


    Ing. Katarína Hviščová, riaditeľka školy
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • skola@czssabinov.sk
   • Správca obsahu: kovalik.j@czssabinov.sk
   • Webmaster: kovalik.j@czssabinov.sk
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k@czssabinov.sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j@czssabinov.sk
   • Ing.Zuzana Ondková 051/4521 639 ondkova.z@czssabinov.sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m@czssabinov.sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Silvia Labudová 051/4525 103 0950 381 714 silviasamkova@centrum.sk
  • Prihlásenie