Hlavné menu

Počet návštev: 4316612
 • Pred Vianočnými sviatkami kultúrnym programom potešili a zároveň umožnili sme vystúpiť viacerým žiakom. 
  03.04.2014 11:43 | viac »
 • Športová činnosť aj v tomto roku je bohatá. Okrem školských podujatí zúčastňujú sa žiaci na celomestských akciách ako Turnaj a putovný pohár riaditeľa Domu detí a mládeži, získali sme 3. miesto.
  03.04.2014 09:57 | viac »
 • Opäť zavítal medzi nás. Žiaci prekvapili ho programom, peknými piesňami a básničkami.
  Veľkým zážitkom pre deti z prvého stupňa bol dobrý ujo Mikuláš s anjelikmi, ktorým zverovali svoje dobré skutky. Čierny čertík vystrašil bojazlivejších prváčikov, no darčeky plné sladkosti rýchlo vysušili ustráchané tváričky. 
  03.04.2014 09:55 | viac »
 • Zoznam pracovníkov školy k 1. septembru 1993.
  03.04.2014 09:52 | viac »
 • Krátko pred začiatkom nového školského roka sme mali možnosť, tak ako minulý rok, duchovne pookriať.
  V dňoch 26. – 28. augusta 1993 boli učitelia našej cirkevnej školy na duchovnom cvičení v Lúčke – Potokoch. O náš duchovný rast počas týchto troch dní sa postaral otec Urbanec, ktorý pôsobí na Spišskej Kapitule ako špirituál. 
  03.04.2014 09:50 | viac »
 • Sviatok všetkých detí.
  03.04.2014 09:47 | viac »
 • V Sabinove sa dňa 21. 5. 1993 uskutočnil 11. ročník súťaže Sabinovský autorský a recitátorský máj. Za našu školu sa tejto súťaže zúčastnilo 6 žiačok. 
  03.04.2014 09:46 | viac »
 • Spevácka súťaž Zorničkin slávik prebieha na Slovenskú už tretí rok a spoluorganizátorom je aj náš národný umelec Peter Dvorský.
  03.04.2014 09:44 | viac »
 • Dňa 22. februára 1993 uskutočnilo sa v našej škole školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy. Zapojilo sa do nej 31 žiakov. 
  03.04.2014 09:41 | viac »
 • Zvlášť významnou udalosťou v živote našej školy v mesiaci februári bola návšteva novovysväteného pomocného biskupa Košickej diecézy Mons. Bernarda Bobera.
  03.04.2014 09:38 | viac »
 • Toto je časť titulnej strany nového školského časopisu Lampášik, ktorého prvé číslo I. ročníka vyšlo v mesiaci február r. 1993.
  Vydavateľom je CZŠ sv. Jána Krstiteľa. Časopis sa zrodil vďaka úsiliu vedenia školy a učiteľov obohatiť a spestriť " život" v našej škole. Do Lampášika, jeho jednotlivých rubrík (napr. Zamyslenie sa ..., Cirkevný kalendár, Z našej tvorby, Zo života školy, Pre zábavu i poučenie), prispievajú pedagógovia i žiaci.
  03.04.2014 09:36 | viac »

Novinky

Kontakt

 • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
  9.mája 740/7
  083 01 Sabinov
 • 051/4521 639

Fotogaléria