Hlavné menu

Počet návštev: 4316628
 • V ľudskom žití približne 365 krát príležitosti zastaviť sa, otočiť, zamyslieť, zmeniť sa. Priblížiť sa k večnosti, k miestu, kde sa lámu hranice.
  07.04.2014 13:32 | viac »
 • Mons. Bernard Bober, z Božej milosti a láskavosti svätého stolca košický pomocný biskup a generálny vikár, požehnal dňa 4.10.2001 kaplnku na slávu trojjediného Boha a k úcte sv. Jána Krstiteľa na našej CZŠ. Kaplnka bola slávnostne požehnaná za účasti pedagógov a žiakov školy.
                                                                                                               V Sabinove 4. októbra 2001
  07.04.2014 13:23 | viac »
 • Zoznam pracovníkov školy k 1. septembru 2001.
  07.04.2014 13:21 | viac »
 • Ak sa máš dostať k tomu, čo nepoznáš,
  musíš ísť cestou, ktorá je cestou nepoznania.
  Ak máš mať to, čo nemáš,
  musíš ísť cestou pozbavenia.
  Ak sa máš dostať k tomu, čo nie si,
  musíš ísť cestou, na ktorej nie si.
  A to, čo nevieš, je jediné, čo vieš,
  A to, čo máš, je jediné, čo nemáš,
  A to, kde si, je tam, kde nie si.
  ( T. S. Eliot)
  07.04.2014 13:19 | viac »
 • (šk. rok 1992/1993 a 2000/2001)
  07.04.2014 11:23 | viac »
 • Druhý ročník talent 2001 uskutočnil sa v MsKS dňa 10.6.2001, odmenení žiaci a pedagógovia slávnostne si prevzali ocenenia z rúk zástupcov šk. správy v Sabinove.
  Ocenení pedagógovia:
                  Mgr. Eva Novotná, Eva Antolová, PaedDr. Daniela Leššová, A. Vojtková,
  Ľ. Mlynarčíková, F. Perecár, Ľ. Laník, I. Miščíková, Mária Horňáková, B. Semaníková, J. Kandráč
  07.04.2014 11:16 | viac »
 • V okresných, krajských, celodiecéznych a medzinárodných súťažiach v šk. roku 2000/2001.
  Martin Tarasovič, Mária Horňáková 5.B, Ľubica Mlynarčíková 8.B, Fero Perecár 6.B, Zuzana Konečná 9.B, ...
  07.04.2014 11:00 | viac »
 • Mária DAČOVÁ
                 Názov práce: Vplyv užívania a návykových látok na zdravotný stav človeka a jeho okolie.
  Lucia JANIGOVÁ
  Názov práce: Vplyv okolia na výskyt vtákov mojej školy, vplyv kŕmidiel a hniezdnych búdok na ich rozšírenie a ochranu.
   
  07.04.2014 10:48 | viac »
 • Za 5. ročník
                  Ján Kandráč                        9.-11. miesto MO
                  Dávid Šturák                       9.-11. miesto MO
  Úspešní riešitelia MO:
                  František Perecár                                3. miesto
                  Michal Jurko                       4. miesto
                  Mária Záhoráková            5. miesto
                  Zuzana Summerová          7. miesto
  Matematický klokan:
                  Ján Kandráč, František Perecár, Bohumil Vojčík, Marcela Švačová
  07.04.2014 10:45 | viac »
 • O hlboký umelecký zážitok z prednesu ľudových a sakrálnych skladieb sa podelili členovia zboru MOYZES dňa: 21.6.2001
  07.04.2014 10:42 | viac »
 • „Pripodobni sa tomu, čo budeš držať v rukách a napĺňaj svoj život tajomstvom Pánovho kríža.“ (z obradov kňazskej vysviacky)
  07.04.2014 10:41 | viac »
 • 13.-14. júna väčšia časť pedagogického kolektívu využila príležitosť zúčastniť sa fóra pedagogiky v Bratislave Park kultúry a oddychu.
  07.04.2014 10:38 | viac »
 • v okr. kole 1. miesto 
  v krajskom kole 3. miesto 
                                           Ferko Perecár
  07.04.2014 10:28 | viac »
 • Organizátor:        Poisťovňa Generali v spolupráci s dopravným oddelením Policajného prezídia SR
  Účastníci:             žiaci V.A – N. Brodová, M. Jadvišová, J. Kandráč, I. Kolpáková, M. Lazor, M. Macejko, P. Šeteščák, D. Šturák, J. Sučko, Z. Summerová
  07.04.2014 10:25 | viac »
 • Basketbal
                 3.miesto v okresnom kole chlapcov
                 3.miesto v okresnom kole dievčat
  Streľba zo vzduchovky:
                 2.miesto v okresnom kole chlapcov ...
  07.04.2014 10:23 | viac »
 • 6. apríla na základe pozvania Mons. Alojza Tkáča, arcibiskupa košickej arcidiecézy prežili sme prekrásny deň.
  Po slávnostnej sv. omši, peknom kultúrnom programe nasledovalo morálne oceňovanie pedagógov.
  V tomto školskom roku bola ocenená pani zástupkyňa Mgr. Eva Antolová
  07.04.2014 10:17 | viac »
 • Účastníci okresného kola HVIEZDOSLAVOV KUBÍN:
                                                 Patrik Kolpák – II.A trieda
                                                 Lívia Horňáková – V.B trieda
                                 1.miesto: + postup na krajské kolo:
                                                                 Annamária Fekiačová – III.A
                                                                 Zuzana Summerová – V.B
                                 3.miesto: + postup na krajské kolo:
                                                                 Ondrej Revák
  07.04.2014 10:16 | viac »

Novinky

Kontakt

 • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
  9.mája 740/7
  083 01 Sabinov
 • 051/4521 639

Fotogaléria