Hlavné menu

Počet návštev: 4316622

Šk.rok 2012/13

MATEMATICKÉ SÚŤAŽE   

Matematická olympiáda OK        Slaninka Ján 8.r.                           2.miesto

Pytagoriáda OK                           Slaninka Ján 8.r.                           1.miesto

                                                     Vargovčík Samuel 2.r.                  1.miesto

Matematický klokan                    Vargovčík Samuel 2.r.          školský šampión

Fyzikálna olympiáda OK             Šoltýs Vladimír 9.B               2.miesto

 

ROBOTICKÉ SÚŤAŽE

Baltie 2013  KK                           

(kategória A 0. - 3. roč.)      Vargovčík Samuel 2.roč. – 1.miesto

Ferenc Peter 1.A   – 2.miesto

 

(kategória B 4.- 6. roč.)       Jaklovský Štefan 4.roč. – 1.miesto

Gargalík Patrik 4.roč. – 2.miesto

                                             Nemergut Filip 4.roč. – 3.miesto

 

Vargovčík Samuel 2.r.        - 2.miesto ( medzinárodná súťaž)

                                                                        

Robo Cup Junior                Guláš Samuel 6.B, Hužvár Martin 5.roč., Girašek Erik

                                             5.roč.  - 1.miesto

 

FLL                                      Šoltýs Vladimír 9.B, Tkáčik Dominik 9.A, Homzová

                                             Anna Mária 9.B, Škovranková Miroslava 8.A,

                                             Gajdošová Simona 8.A, Guláš Samuel 6.B      -

                                             1.miesto v prezentácii výsledkov projektu; 3. miesto

                                             robot dizajn v regionálnom kole

 

 Literárne súťaže: 

Hviezdoslavov Kubín OK      Werblanski Štefan 4.roč., - 2.miesto

                                                Slaninková Laura 7.A – 3.miesto

                                                Homzová Anna Mária 9.B – 3.miesto

Regionálna súťaž v rétorike Homzová Anna Mária 9.B – 1.miesto (účasť aj

                                                v celoslovenskom kole)

  

BIBLICKÉ SÚŤAŽE   

Biblická olympiáda OK      Slaninka Ján 8.A, Petrušová Laura 8.A, Tarbajová

        Dekanátu                     Marianna 7.A – 2.miesto

 

FILMOVÉ SÚŤAŽE  

 

Festival Dozwolone DO21 Waršava      Do festivalovej prehliadky sa medzi 57

filmov z Európy dostal film Laury

                                                                Petrušovej a Viktórie Krescankovej Mosty

 

KARLÍN FILM FEST PRAHA            Do festivalovej prehliadky sa dostali filmy

                                                                Mariána Tomajku Škrečky na dovolenke

                                                                a Vlakom na ceste okolo sveta a film Vlada

                                                                Šoltýsa The Evolution Of Energy World

 

CINEAMA 2013                           Do celoslovenskej súťaže sa dostal film Mariána

                                                       Tomajku Škrečky na dovolenke

 

Športové súťaže:

Atletika OK:     Lipták Jozef 9.B – 1.miesto beh na 300 m

                           Lipták Jozef 9.B, Nehila Martin 9.A, Dzurik Benedikt 9.A, Maľarik

                          Tomáš 9.B – 1.miesto štafeta chlapcov 4 x 60 m

                         

                          Feketeová Kamila 9.B – 2.miesto beh na 60 m

                          Jusková Frederika 9.A – 2.miesto beh na 300 m

                          Petrušová Laura 8.A - 2.miesto hod kriketovou loptičkou

                          Maľarik Tomáš 9.B – 2.miesto beh na 1 000 m

                          Lipták Jozef 9.B – 2.miesto beh na 60 m

                          Macejková Ina 9.A – 3.miesto beh na 60 m

                          Gajdošová Simona 8.A – 3.miesto skok do diaľky

                          Petrušová Laura 8.A - 3.miesto vrh guľou

 

Súťaže družstiev:

  atletika

                          Lipták Jozef, Maľarik Tomáš, Tkáčik Dominik, Nehila Martin,

                          Dvorščák Pavol, Slaninka Daniel, Malcovský Mikuláš, Mikolaj

                          Kristián, Havrila Marek, Dzurik Benedikt  - 1.miesto

 

                          Mišenčíková Lucia, Sarossyová Simona, Bujňáková Jana,

                          Feketeová Kamila, Macejková Ina, Jusková Frederika, Lukáčová

                          Zuzana, Gajdošová Simona, Petrušová Laura, Zborayová Mária –

                          2.miesto

 

Basketbal OK 

                          Havrila Marek, Nehila Martin, Lipták Jozef, Dzurik Benedikt,

                          Tkáčik Dominik, Slaninka Daniel, Dvorščák Pavol, Janič Jozef,    

                          Krehlík Lukáš, Malcovský Mikuláš, Kravec Adam, Maľarik

                          Tomáš, Žilka Kristián – 1.miesto

                         

Futbal ml žiaci        OK   Mikolaj Miroslav, Dragoň Erik, Varga Filip, Smrek Dávid,   

                                    Hovan Miloš, Slaninka Dávid, Jaco Martin, Kvašňák Kristián

                               – 3.miesto  

 

Pomôž škole a chráň prírodu

Najlepší  zberači tetrapakov: Matej Revák 5.roč., Viktória Lukáčová 6.B, Alena Mihalíková 7.roč.

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria